Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-038
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-038_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Jasenica
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-040
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-040_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kanianka
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-041
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-041_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Klátova Nová Ves
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-042
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-042_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kočovce
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-043
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-043_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kostolné
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-044
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-044_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Košeca
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-044
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-044_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Košeca
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-046
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-046_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Ladce
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-047
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-047_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Lazy pod Makytou
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-035
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-035_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Chrenovec-Brusno
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-036
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-036_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Chynorany
1. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO1-2023/000166-003
SITB_ZM_VO1-2023-000166-003_2024
6 864,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
1. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-009
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-009_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Brvnište
1. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-011
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-011_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Bzince pod Javorinou
1. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-012
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-012_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Čachtice
1. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-014
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-014_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Čereňany
1. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-015
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-015_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Červený Kameň
1. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-016
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-016_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Diviaky nad Nitricou
1. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-005
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-005_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Bolešov
1. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-096
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-096_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mesto Trenčianske Teplice