Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000207-065
SITB_ZM_OVO2-2020-000207-065_2020
51 626 462,40 € TEMPEST a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
8. Júl 2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000207-064
SITB_ZM_OVO2-2020-000207-064
50 654 121,60 € eGroup Solutions, a. s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004301 zo dňa 30.10.2013
SITB_D02_DZ211101200420102_2015.pdf
49 169 315,12 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
8. Júl 2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000207-063
SITB_ZM_OVO2-2020-000207-063
48 832 221,60 € Telegrafia, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
2. September 2014
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
SITB_D06_DZ211101200130107_2014
46 440 142,00 € Ministerstvo vnútra – SITB Úrad vlády Slovenskej republiky
31. December 2014
Dodatok č. 7 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
SITB_D07_DZ211101200130108_2014
46 414 971,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
16. Júl 2015
Dodatok č. 8 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001301 zo dňa 8.marca 2010
SITB_D08_DZ211101200130109_2015
46 414 971,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
2. December 2015
Dodatok č. 10 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001301 zo dňa 8.marca 2010
SITB_D10_DZ211101200130111_2015
46 412 872,87 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
13. Júl 2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000219-021
SITB_ZM_OVO2-2020-000219-021_2020
44 798 723,77 € Gratex International, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
13. Júl 2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000219-022
SITB_ZM_OVO2-2020-000219-022_2020
44 798 723,77 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
13. Júl 2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000219-023
SITB_ZM_OVO2-2020-000219-023_2020
44 798 723,77 € Aliter Technologies, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
15. Marec 2016
Zmluva o nenávratný finančný príspevok č. Z311071A172 zo dňa 4.3.2016
SITB_ZM_Z311071A172_2016
Doplnená
44 121 986,08 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30. December 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ŠTANDARDNEJ PODPORY A ÚDRŽBY PROSTREDIA IKT INFRAŠTRUKTÚRY PRE IAAS, ČASŤ 2 č. SE-VO1-2022/004625-010
SITB_ZM_SE-VO1-2022-004625-010_2022
Doplnená
41 299 434,19 € SOITRON, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
30. December 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ŠTANDARDNEJ PODPORY A ÚDRŽBY PROSTREDIA IKT INFRAŠTRUKTÚRY PRE IAAS, ČASŤ 1 č. SE-VO1-2022/004624-011
SITB_ZM_SE-VO1-2022-004624-011_2022
Doplnená
37 098 213,60 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
2. Október 2018
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY ŠTANDARDNEJ PODPORY, ÚDRŽBY A ROZVOJA IKT A NON-IKT INFRAŠTRUKTÚRY MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SITB_ZM_OVO1-2018_000461-002_2018
34 133 811,38 € Aliter Technologies, a.s Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
30. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071A173
SITB_ZM_Z311071A173_2016
Doplnená
30 891 828,84 € Slovenská Republika,Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,Ministerstvo financií SR Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. November 2014
Dodatok č. 8 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001101 zo dňa 30.12. 2009
SITB_D08_DZ211101200110108_2014.pdf
30 847 814,80 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
1. Jún 2015
Dodatok č. 8 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001501 zo dňa 10. júna 2010
SITB_D08_DZ211101200150108_2015
30 439 982,08 € Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
22. December 2014
Dotatok č. 7. k Zmluve o NFP č. Z2111012001501 zo dňa 10. júna 2010
SITB_D07_DZ211101200150107_2014
30 439 982,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
3. December 2015
Dodatok č. 9 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001501 zo dňa 10.júna 2010
SITB_D09_DZ211101200150109_2015
30 439 926,52 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky