Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
LICENČNÁ ZMLUVA č. SITB-PR2-2024/000084
SITB_ZM_SITB-PR2-2024-000084_2024
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24103782_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR
24. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24155752_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR
24. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24130973_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR
24. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24130977_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR
24. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24130981_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR
24. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24130984_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR
24. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24130986_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR
24. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23927535_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR
21. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA č. SVO-RVO3-2024/000509-020
SITB_ZM_SVO-RVO3-2024-000509-020_2024
54 033,96 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA č. SVO-RVO3-2024/000617 – 015
SITB_ZM_SVO-RVO3-2024-000617-015_2024
342 933,60 € AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
13. Jún 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000640-008
SITB_ZM_SVO-RVO2-2024-000640-008_2024
1 025 820,00 € Združenie Centire-ACCEPT AUDIT Slovenská republika, zastúpená, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
12. Jún 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí práva na užívanie priestorov na umiestnenie technologického zariadenia v znení dodatku č .1 zo dňa 16.9.2004, dodatku č. 2 zo dňa 14.3.2007 a dodatku č. 3 zo dňa 21.12.2011
SITB_D04_SITB-OT1-2024-000879-001_2024
20 000,00 € AND, s.r.o. Slovenská republika v zast. Ministerstva vnútra SR
5. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24066573_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
5. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24023361_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
5. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24121754_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
5. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24022999_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
31. Máj 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA č. AOAS-1-37/2024
SITB_ZM_SITB-002-2024-000397-040_2024
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A24036391_2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23963300_2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)