Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001353-005
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001353-005_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Demandice
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-058
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-058_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Moravské Lieskové
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-059
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-059_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Motešice
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-061
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-061_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Nedožery-Brezany
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-048
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-048_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Lednica
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-049
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-049_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Lednické Rovne
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-052
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-052_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Lúka
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-053
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-053_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Lúky
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-054
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-054_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Lysá pod Makytou
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-055
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-055_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Melčice-Lieskové
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-057
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-057_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Mojtín
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-064
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-064_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Nitrianske Rudno
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-066
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-066_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Nitrica
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-072
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-072_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Papradno
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-074
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-074_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Plevník-Drienové
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-076
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-076_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Podlužany
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-077
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-077_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Podolie
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-078
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-078_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Považany
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-080
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-080_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Prečín
6. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001352-082
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001352-082_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Pruské