Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23199982_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
21. December 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. SE-VO1-2023/004785-006
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004785-006_2023
16 135,20 € Gratex International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
20. December 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. SE-VO1-2023/004905-009
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004905-009_2023
4 102,80 € MICROCOMP – Computersystém s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
20. December 2023
ZMLUVA O DIELO č.: SE-VO1-2023/004618
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004618_2023
790 767,60 € AUTOCONT s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
20. December 2023
Kúpna zmluva č. SE-VO1-2023/004199-021 na „KC IV._HW“
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004199-021_2023
2 401 795,20 € Gratex International, a.s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23139114_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23163877_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
20. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23164481_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
18. December 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. SE-VO2-2023/004354-012
SITB_ZM_SE-VO2-2023-004354-012_2023
155 628,00 € SOITRON, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
18. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23186479_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
18. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A23186677_2023
SITB_ZM_OT-A23186677_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO1-2023/004842-004
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004842-004_2023
20 928,00 € Geotronics Slovakia, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
15. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO1-2023/004815-006
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004815-006_2023
133 152,00 € FaxCopy Pro s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
15. December 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. SE-VO1-2023/004727-005
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004727-005_2023
10 788,00 € Ing. Peter Náhori - 3D Technológie Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
11. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č.SE-VO1-2023004747-005
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004747-005_2023
141 442,80 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9940825576
SITB_ZM_OT-9940825576_2023
18,28 € Slovak Telekom, a. s, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
11. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9940824620
SITB_D_OT-9940824620_2023
23,90 € Slovak Telekom, a. s, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
SITB_ZM_A23131859_2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
7. December 2023
ZMLUVA č. SE-VO1-2023/004623-001 Softvér pre testovacie prostredie v projekte „PKI CSCA VISA SEALS“
SITB_ZM_SE-VO1-2023-004623-001_2023
183 480,00 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
1. December 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2023/004200-012 Sieťové prvky pre zabezpečenie požiadaviek POO
SITB_ZM_SE-V01-2023-004200-012_2023
0,00 € SOITRON, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky