Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 25-08-Nn-2021
CRZ 2496-2021-LSR
0,00 € Veronika Pecková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
24. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 167-08-Nn-2021
CRZ 2491-2021-LSR
0,00 € Ing. Ivan Korček LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
24. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 168-08-Nn-2021
CRZ 2492-2021-LSR
0,00 € Ing. Ján Pavelka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
24. August 2021
ZMLUVA č. 30-2021-OLH
CRZ 2493-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Jaroslava Danišková
24. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 166-08-Nn-2021
CRZ 2494-2021-LSR
0,00 € Ing. Miroslav Crkoň, Ing. Martina Crkoňová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. August 2021
Kúpna zmluva č. 11-III.Q-08-2021
CRZ 2490-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Viliam Stranianek-DREVIS
18. August 2021
ZMLUVA č. 31-2021-OLH
CRZ 2488-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Marcela Jancíková
18. August 2021
Kúpna zmluva č. 12-III.Q-08-2021
CRZ 2489-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica DT Forest, a.s.
16. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 148-08-Nn-2021
CRZ 2487-2021-LSR
0,00 € Ing. Jarmila Baliaková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
13. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 121-08-Nn-2021
CRZ 2475-2021-LSR
0,00 € Eva Katreňáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
13. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 124-08-Nn-2021
CRZ 2476-2021-LSR
0,00 € Jana Očkajová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
13. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 126-08-Nn-2021
CRZ 2477-2021-LSR
0,00 € Emília Valková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
13. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 127-08-Nn-2021
CRZ 2478-2021-LSR
0,00 € Alexandra Jamrichová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
13. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 128-08-Nn-2021
CRZ 2479-2021-LSR
0,00 € Ing. Peter Princ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
13. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 144-08-Nn-2021
CRZ 2481-2021-LSR
Doplnená
0,00 € JUDr. Gabriela Holmová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
13. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 142-08-Nn-2021
CRZ 2480-2021-LSR
Doplnená
0,00 € Irena Gunišová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
13. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 146-08-Nn-2021
CRZ 2482-2021-LSR
Doplnená
0,00 € Ľuboslav Pecho LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
13. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 161-08-Nn-2021
CRZ 2483-2021-LSR
0,00 € Júlia Dunková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
13. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 131-08-Nn-2021
CRZ 2484-2021-LSR
0,00 € Anna Staňová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
13. August 2021
Zmluva o nájme LP č. 156-08-Nn-2021
CRZ 2485-2021-LSR
0,00 € Silvia Megová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica