Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2021
Nájomná zmluva č. j. ZML 209-2021
CRZ 2473-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica CEMMAC, a.s.
9. August 2021
Kúpna zmluva č. 4-OZ08-3.Q.2021-EAD
CRZ 2474-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica PRP, s.r.o.
4. August 2021
ZMLUVA č. 27-2021-OLH
CRZ 2470-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ján Poliach
4. August 2021
ZMLUVA č. 28-2021-OLH
CRZ 2471-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ing. Milan Jamborek, Miroslava Mudráková
4. August 2021
ZMLUVA č. 19-2021-OLH
CRZ 2471-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Mgr. Marika Hajdúchová
3. August 2021
Zmluva o zmene účastníkov č.j. ZML 623-2021
CRZ 2469-2021-LSR
0,00 € Ján Medňanský LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 62-08-Nn-2021
CRZ 2443-2021-LSR
0,00 € Marta Luljaková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 63-08-Nn-2021
CRZ 2444-2021-LSR
0,00 € Anton Bobáčik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 64-08-Nn-2021
CRZ 2445-2021-LSR
0,00 € Jozef Bartek LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 65-08-Nn-2021
CRZ 2446-2021-LSR
Doplnená
0,00 € Ing. Katarína Gregorová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 67-08-Nn-2021
CRZ 2447-2021-LSR
0,00 € Ing. Milan Tisoň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 70-08-Nn-2021
CRZ 2448-2021-LSR
0,00 € Ing. Vladimíra Kielarová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 76-08-Nn-2021
CRZ 2449-2021-LSR
0,00 € Róbert Meliš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 77-08-Nn-2021
CRZ 2450-2021-LSR
0,00 € Michal Papp LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 79-08-Nn-2021
CRZ 2451-2021-LSR
0,00 € Hedviga Jakušová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 81-08-Nn-2021
CRZ 2452-2021-LSR
0,00 € Ján Živčic LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 86-08-Nn-2021
CRZ 2453-2021-LSR
0,00 € Darina Staňová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 88-08-Nn-2021
Zmluva o nájme LP č. 88-08-Nn-2021
0,00 € Rudolf Hofierka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 90-08-Nn-2021
CRZ 2455-2021-LSR
0,00 € Ing. Lukáš Janíček LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 92-08-Nn-2021
CRZ 2456-2021-LSR
0,00 € Ing. Ladislav Dresto LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica