Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 10-II.Q-08-2021
2374/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ing. Miroslav Kubica - WOOD WORK
14. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 22-II.Q-08-2021
2375/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Halama Holding, s.r.o.
9. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 23-08-2021
CRZ 2365-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica DREVOIMPORT, s.r.o.
9. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 24-08-2021
CRZ 2366-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica DEKRET Holz, s.r.o.
9. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 25-08-2021
CRZ 2368-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica KAPLANIK, s.r.o.
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 184-08-Nn-2020
CRZ 2345-2021-LSR
0,00 € Jozef Ciesarík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 187-08-Nn-2020
CRZ 2346-2021-LSR
0,00 € Vladimír Hruštinec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 8-08-Nn-2021
CRZ 2347-2021-LSR
0,00 € Ľubomír Kučiak LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 19-08-Nn-2021
CRZ 2348-2021-LSR
0,00 € Ján Jancík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 21-08-Nn-2021
CRZ 2349-2021-LSR
0,00 € Anna Jancíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 23-08-Nn-2021
CRZ 2350-2021-LSR
0,00 € Anna Martišková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 24-08-Nn-2021
CRZ 2351-2021-LSR
Doplnená
0,00 € Mária Okrajková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 30-08-Nn-2021
CRZ 2352-2021-LSR
0,00 € Gabriela Cigániková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 31-08-Nn-2021
CRZ 2353-2021-LSR
0,00 € Eva Paulinyová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 32-08-Nn-2021
CRZ 2354-2021-LSR
0,00 € Oľga Rafajová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 33-08-Nn-2021
CRZ 2355-2021-LSR
0,00 € Anna Dundeková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 41-08-Nn-2021
CRZ 2356-2021-LSR
0,00 € Pavel Kubo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 51-08-Nn-2021
CRZ 2357-2021-LSR
0,00 € Mgr. Viera Turzová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 52-08-Nn-2021
CRZ 2358-2021-LSR
0,00 € Milada Dvořáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
9. Apríl 2021
Zmluva o nájme LP č. 17-08-Nn-2021
CRZ 2367-2021-LSR
0,00 € Helena Hrbáčková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica