Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 95-08-Nn-2021
CRZ 2457-2021-LSR
0,00 € Ľubomír Meliš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 96-08-Nn-2021
CRZ 2458-2021-LSR
0,00 € Dušan Staňo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 99-08-Nn-2021
CRZ 2459-2021-LSR
0,00 € Zuzana Miková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 103-08-Nn-2021
CRZ 2460-2021-LSR
0,00 € Mgr. Martina Pšenáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 104-08-Nn-2021
CRZ 2461-2021-LSR
Doplnená
0,00 € Milena Olivová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 107-08-Nn-2021
CRZ 2462-2021-LSR
0,00 € Ing. Anna Dundeková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 110-08-Nn-2021
CRZ 2463-2021-LSR
0,00 € Viera Masárová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 111-08-Nn-2021
CRZ 2464-2021-LSR
0,00 € Peter Čurík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 114-08-Nn-2021
CRZ 2465-2021-LSR
0,00 € Milan Ferenec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 115-08-Nn-2021
CRZ 2466-2021-LSR
0,00 € Ľubomír Čurík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 130-08-Nn-2021
CRZ 2467-2021-LSR
0,00 € Veronika Bršelová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 129-08-Nn-2021
CRZ 2468-2021-LSR
0,00 € Viera Mikulová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
19. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 27-08-Nn-2021
CRZ 2434-2021-LSR
0,00 € Ľudmila Hantáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
19. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 28-08-Nn-2021
CRZ 2435-2021-LSR
0,00 € Rastislav Taraba LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
19. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 29-08-Nn-2021
CRZ 2436-2021-LSR
0,00 € Helena Kochanová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
19. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 34-08-Nn-2021
CRZ 2437-2021-LSR
Doplnená
0,00 € Ing. Katarína Gregorová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
19. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 53-08-Nn-2021
CRZ 2438-2021-LSR
0,00 € Ing. Ivan Kmošena LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
19. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 57-08-Nn-2021
CRZ 2439-2021-LSR
0,00 € Gajdošová Emília LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
19. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 58-08-Nn-2021
CRZ 2440-2021-LSR
0,00 € Ľubica Okrajková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
19. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 59-08-Nn-2021
CRZ 2441-2021-LSR
0,00 € Marta Surovčáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica