Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2021
Zmluva o nájme LP č. 61-08-Nn-2021
CRZ 2442-2021-LSR
0,00 € Emília Holéciová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
14. Júl 2021
Zmluva o nájme
CRZ 2432-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica O2 Slovakia, s.r.o.
14. Júl 2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. ZML 790-2021
CRZ 2433-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Peter Monich
9. Júl 2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. ZML 771-2021
CRZ 2431-2021-LSR
0,00 € ENgeo, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
7. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 1-III.Q.-08-2021
CRZ 2421-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica EUROLIGNUM, spol. s r.o.
7. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 2-III.Q.-08-2021
CRZ 2422-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica DREVOPAL, s.r.o.
7. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 3-III.Q-08-2021
CRZ 2423-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica MateoWood, s.r.o.
7. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 4-III.Q-08-2021
CRZ 2424-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Halama Holding, s.r.o.
7. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 5-III.Q-08-2021
CRZ 2425-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ing. Miroslav Kubica - WOOD WORK
7. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 6-III.Q-08-2021
CRZ 2426-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica DREVICOM, s.r.o.
7. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 7-III.Q-08-2021
CRZ 2427-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica HANDEL DREWNEM"GWIŹDŹ" Grzegorz Gwiźdź
7. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 8-III.Q-08-2021
CRZ 2428-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Trenčianska Drevárska, s.r.o.
7. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 9-III.Q-08-2021
CRZ 2429-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica RAIMEX, spol. s r.o.
7. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 10-III.Q-08-2021
CRZ 2430-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ekopíla Bytča, s.r.o.
2. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 1-OZ 08-3.Q.2021-EAD
CRZ 2418-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Patrik Suchý Holz Import Export
2. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 2-OZ 08-3.Q.2021-EAD
CRZ 2419-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica DREVOIMPORT, s.r.o.
2. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 3-OZ 08-3.Q.2021-EAD
CRZ 2420-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica OVIS, s.r.o.
24. Jún 2021
Zmluva o nájme LP č. 55-08-Nn-2021
CRZ 2377-2021-LSR
0,00 € Peter Schreiber LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
22. Jún 2021
Kúpna zmluva PDP č. 1-08-2021
CRZ 2417-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ing. Roman Pruszkay - PRUS CONSULT
18. Jún 2021
ZMLUVA O DIELO č. ZML 708-2021
CRZ 2416-2021-LSR
0,00 € AGROPROJEKT NITRA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica