Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2021
Kúpna zmluva č. 04-08-210-2021
2387/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Urbár - pozemkové spoločenstvo Vydrná
7. Máj 2021
Zmluva č. 11-2021-OLH
2388/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Miroslav Mazák a spol.
7. Máj 2021
Zmluva č. 12-2021-OLH
2389/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Obec Lazy pod Makytou
7. Máj 2021
Zmluva č. 13-2021-OLH
2390/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ing. Anton Panáček, Združenie vlastníkov lesných pozemkov Dolná Dubková - Chorkov
7. Máj 2021
Zmluva č. 15-2021-OLH
2391/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Dušan Rezák, Združenie lesomajiteľov Jamné - Dubková
7. Máj 2021
Zmluva č. 16-2021-OLH
2392/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Pavol Túček
7. Máj 2021
Zmluva o nájme LP č. 55-08-Nn-2021
2377/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Peter Schreiber
4. Máj 2021
Kúpna zmluva č. 29-II.Q-08-2021
2386/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica S-Wood, s.r.o.
29. Apríl 2021
ZMLUVA č. 8-2021-OLH
2385/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Juraj Kuchta a spol.
29. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 01-08-210-2021
2381/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Lesné spoločenstvo Považské Podhradie, pozemkové spoločenstvo
29. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 02-08-210-2021
2382/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Evanjelický a cirkevný zbor a.v. Záriečie
29. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 03-08-210-2021
2383/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Obec Záriečie
27. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 28-II.Q-08-2021
2380/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica STRECHYRJA s.r.o.
22. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 03-II.Q-08-2021
2378/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica KLOBOUCKÁ LESNÍ s.r.o.
22. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 05-II.Q-08-2021
2376/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Trenčianska Drevárska s.r.o.
22. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 27-II.Q-08-2021
2379/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ekopíla Bytča
14. Apríl 2021
Kúpna zmluvač. 01-II.Q-08-2021
CRZ-2370-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica DREVOPAL, s.r.o.
14. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 11-II.Q-08-2021
CRZ-2371-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica RAIMEX spol. s.r.o.
14. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 12-II.Q-08-2021
CRZ-2372-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica EUROLIGNUM, spol. s.r.o.
14. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 26-08-2021
2373/2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Holz-Import-Export s.r.o.