Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 02-II.Q-08-2021
CRZ 2369-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica VIERI, s.r.o.
31. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 15-08-2021 - Verejná dražba dreva
CRZ 2360-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica KAPLANIK, s.r.o.
31. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 20-08-2021 - Verejná dražba dreva
CRZ 2361-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica DEKRET Holz, s.r.o.
31. Marec 2021
ZMLUVA č. 9-2021-OLH
CRZ 2362-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ján Ištvánik a spol
31. Marec 2021
ZMLUVA č. 10-2021-OLH
CRZ 2363-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Marika Pekarová
30. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 17-08-2021 - Verejná dražba dreva
CRZ 2341-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica VIERI, s.r.o.
30. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 21-08-2021 - Verejná dražba dreva
CRZ 2342-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Kloboucká lesní, s.r.o.
30. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 14-08-2021 - Verejná dražba dreva
CRZ 2359-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Holz-Import-Export, s.r.o.
29. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 16-08-2021 - Verejná dražba dreva
CRZ 2343-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica VSSG Biomasa, s.r.o.
29. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 19-08-2021 - Verejná dražba dreva
CRZ 2344-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica RAIMEX, spol. s r.o.
24. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 12-08-2021
CRZ 2340-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica EUROLIGNUM, spol. s r.o.
16. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 2-OZ 08-1.Q.2021-EAD
CRZ 2339-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica DREVOIMPORT, s.r.o.
11. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 11-08-2021
CRZ 2336-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica RAIMEX, spol. s r.o.
11. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 1-OZ 08-1.Q.2021-EAD
CRZ 2337-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica JASE, spol. s r.o.
11. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 10-08-2021
CRZ 2338-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ing. Miroslav Kubica - WOOD WORK
10. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 07-08-2021
CRZ 2335-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica HANDEL DREWNEM "GWIŽDŽ" Grzegorz Gwiždž
3. Marec 2021
Kúpna zmluva č. 09-8-2021
CRZ 2334-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica DREVICOM, s.r.o.
26. Február 2021
Kúpna zmluva č. 1-OZ 08-2021-odp.
CRZ 2333-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica S-Wood, s.r.o.
22. Február 2021
Nájomná zmluva č.j. ZML 879-2020
CRZ 2332-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Bc. Michal Smák
16. Február 2021
ZMLUVA č. 03-2021-OLH
CRZ 2327-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Marian Šadlák