Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2021
Zmluva o nájme LP č. 186-08-Nn-2021
CRZ 6898-2021-LSR
0,00 € Slovak Estate LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
21. Október 2021
ZMLUVA č. 44-2021-OLH
CRZ 6899-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica František Huličiak
21. Október 2021
ZMLUVA č. 45-2021-OLH
CRZ 6900-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Stanislav Morávek
21. Október 2021
ZMLUVA č. 46-2021-OLH
CRZ 6901-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Emil Lamoš
21. Október 2021
ZMLUVA č. 47-2021-OLH
CRZ 6902-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ondrej Kucej
21. Október 2021
Dohoda č. 01-2021-08 o poskytnutí príspevku z MF LESOV SR
CRZ 6903-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Obec Lazy pod Makytou
18. Október 2021
Zmluva o nájme LP č. 184-08-Nn-2021
CRZ 6896-2021-LSR
0,00 € Anna Pechová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
14. Október 2021
Kúpna zmluva č. 05-IV.Q-08-2021
CRZ 6880-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ing. Miroslav Kubica - WOOD WORK
14. Október 2021
Kúpna zmluva č. 06-IV.Q-08-2021
CRZ 6881-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica DREVICOM, s.r.o.
14. Október 2021
Zmluva o nájme LP č. 183-08-Nn-2021
CRZ 6893-2021-LSR
0,00 € Mgr. Darina Nováková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
14. Október 2021
Zmluva o nájme LP č. 182-08-Nn-2021
CRZ 6892-2021-LSR
0,00 € Ing. Štefan Mazák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
12. Október 2021
Kúpna zmluva č. 13-IV.Q-08-2021
CRZ 6888-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Worldwood, s.r.o.
8. Október 2021
Kúpna zmluva č. 08-IV.Q-08-2021
CRZ 6883-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica RAIMEX, spol. s r.o.
7. Október 2021
Kúpna zmluva č. 1-IV.Q-08-2021
CRZ 6876-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica EUROLIGNUM, spol. s r.o.
7. Október 2021
Kúpna zmluva č. 02-IV.Q-08-2021
CRZ 6877-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica DREVOPAL, s.r.o.
7. Október 2021
Kúpna zmluva č. 03-IV.Q-08-2021
CRZ 6878-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica MateoWood, s.r.o.
7. Október 2021
Kúpna zmluva č. 09-IV.Q-08-2021
CRZ 6884-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ekopíla Bytča, s.r.o.
7. Október 2021
Kúpna zmluva č. 12-IV.Q-08-2021
CRZ 6887-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica DT Forest, a.s.
5. Október 2021
Kúpna zmluva č. 07-IV.Q-08-2021
CRZ 6882-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Trenčianska Drevárska, s.r.o.
5. Október 2021
Kúpna zmluva č. 11-IV.Q-08-2021
CRZ 6886-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica VIERI, s.r.o.