Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2022
Kúpna zmluva č. 19-2022
CRZ 186-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Jozef Čaraj DREVOSKLAD
24. Január 2022
Kúpna zmluva č. 20-2022
CRZ 187-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Ján Vysoký
24. Január 2022
Kúpna zmluva č. 21-2022
Kúpna zmluva č. 21-2022
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever VYDOVI, s.r.o.
24. Január 2022
Kúpna zmluva č. 22-2022
CRZ 189-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Ľuboš Púčik - DREVIL
24. Január 2022
Kúpna zmluva č. 23-2022
CRZ 190-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever DAVOS trade-logistics, s.r.o.
24. Január 2022
Kúpna zmluva č. 24-2022
CRZ 192-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Chalupy AKZ, s.r.o.
24. Január 2022
Kúpna zmluva č. 17-2022
CRZ 184-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Ján Zagrapan, s.r.o.
24. Január 2022
Kúpna zmluva č. 25-2022
CRZ 193-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Ján Vrábel - STAVKROV
24. Január 2022
Kúpna zmluva č. 26-2022
CRZ 194-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Jaroslav Cigánik
24. Január 2022
Kúpna zmluva č. 27-2022
CRZ 196-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Trenčianska Drevárska, s.r.o.
21. Január 2022
Kúpna zmluva č. 1-2022
CRZ 170-2022-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever DREVOPAL, s.r.o.
21. Január 2022
Kúpna zmluva č. 2-2022
CRZ 140-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Halama Holding, s.r.o.
21. Január 2022
Kúpna zmluva č. 5-2022
CRZ 88-2022-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever LES-INVEST, s.r.o.
21. Január 2022
Kúpna zmluva č. 6-2022
CRZ 124-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever VERMAR, s.r.o.
21. Január 2022
Kúpna zmluva č. 8-2022
CRZ 165-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Ing. Miroslav Kubica - WOOD WORK
21. Január 2022
Kúpna zmluva č. 28-2022
CRZ 197-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever MateoWood, s.r.o.
21. Január 2022
Kúpna zmluva č. 9-2022
CRZ 167-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Slovlignum, spol. s r.o.
21. Január 2022
Kúpna zmluva č. 10-2022
CRZ 169-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever DREVICOM, s.r.o.
21. Január 2022
Kúpna zmluva č. 29-2022
CRZ 198-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Ekopíla Bytča, s.r.o.
21. Január 2022
Kúpna zmluva č. 12-2022
CRZ 176-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever REZOSTAV, spol. s r.o.