Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2021
ZMLUVA č. 18-2021-OLH
2384/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Viktor Grajcarik a spol.
22. Február 2022
Kúpna zmluva č. 1-OZ 09-1.Q.2022-EAD
CRZ 879-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Patrik Suchý Holz Import Export
18. Február 2022
Zmluva č. 50-10-Np-2021
CRZ 782-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Kysucká lesná spoločnosť, s.r.o.
18. Február 2022
Zmluva č. 49-10-Np-2021
CRZ 786-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Kysucká lesná spoločnosť, s.r.o.
18. Február 2022
Zmluva č. 48-10-Np-2021
CRZ 787-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Kysucká lesná spoločnosť, s.r.o.
18. Február 2022
Zmluva č. 47-10-Np-2021
CRZ 790-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Kysucká lesná spoločnosť, s.r.o.
18. Február 2022
Zmluva č. 96-10-Np-2021
CRZ 791-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Kysucká lesná spoločnosť, s.r.o.
18. Február 2022
Zmluva č. 46-10-Np-2021
CRZ 792-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Ing. Jozef Babuliak
18. Február 2022
Zmluva č. 46-10-Np-2021 o nájme LP vo vlastníctve neznámych vlastníkov
CRZ 794-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Ing. Jozef Babuliak
18. Február 2022
Zmluva č. 44-10-Np-2021
CRZ 795-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Jozef Heglas
18. Február 2022
Zmluva č. 2-10-Np-2021
CRZ 796-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Margita Vangelová
18. Február 2022
Kúpna zmluva č. 35-2022
CRZ 839-2022-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever BIOFOREST, s.r.o.
18. Február 2022
Kúpna zmluva č. 36-2022
CRZ 840-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever VSSG Biomasa, s.r.o.
17. Február 2022
Zmluva č. 90-10-NpSR-2021 o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve SR
CRZ 808-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Pozemkové spoločenstvo súkromných lesov a pasienkov Snežnica
17. Február 2022
Nájomná zmluva ZML 657/2021
CRZ 2680-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever Ing. Patrik Gabaj
16. Február 2022
Nájomná zmluva
CRZ 2831-2021-LSR
0,00 € FolkEvent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
14. Február 2022
Zmluva o dodaní služieb č. 301-01-2022-10-01
CRZ 657-2022-LSR
0,00 € Mgr. Silvia Gelačáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever
14. Február 2022
Zmluva o dodaní služieb č. 301-02-2022-10-01
CRZ 663-2022-LSR
0,00 € Ľudovít Rovňaník LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever
14. Február 2022
Zmluva o dodaní služieb č. 302-01-2022-10-02
CRZ 714-2022-LSR
0,00 € SILVACON, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever
14. Február 2022
Zmluva o dodaní služieb č. 302-02-2022-10-02
CRZ 715-2022-LSR
0,00 € P a R, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever