Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Január 2022
Kúpna zmluva č. 13-2022
CRZ 177-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Čedopol PÍLA, s.r.o.
20. Január 2022
Kúpna zmluva č. 7-2022
CRZ 160-2022-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica RAIMEX, spol. s r.o.
28. December 2021
Zmluva o pripojení
CRZ 6945-2021-LSR
0,00 € KATES, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
20. December 2021
ZMLUVA č. 39-2021-OLH
CRZ 6942-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Furová, Pastorek, Húževková, Jurenková
20. December 2021
ZMLUVA č. 57-2021-OLH
CRZ 6943-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ing. Miroslav Crkoň
20. December 2021
ZMLUVA č. 67-2021-OLH
CRZ 6944-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Martin Kalús
16. December 2021
Zmluva o nájme LP č. 200-08-Nn-2021
CRZ 6941-2021-LSR
0,00 € JUDr. Filip Vincent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
14. December 2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca 15-21
CRZ 6940-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ing. Vladimír Červeň,
7. December 2021
Nájomná zmluva č. ZML 1081-2021
CRZ 6895-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica HISTORY SLOVAKIA
2. December 2021
Zmluva o nájme LP č. 11-08-Nn-2021
CRZ 6932-2021-LSR
0,00 € Milan Babuša LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
2. December 2021
Zmluva o nájme LP č. 12-08-Nn-2021
CRZ 6933-2021-LSR
0,00 € Dušan Cingel LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
2. December 2021
Zmluva o nájme LP č. 149-08-Nn-2021
CRZ 6934-2021-LSR
0,00 € MUDr. Eva Poneváčová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
2. December 2021
Zmluva o nájme LP č. 151-08-Nn-2021
CRZ 6935-2021-LSR
0,00 € Melánia Mareková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
2. December 2021
Zmluva o nájme LP č. 181-08-Nn-2021
CRZ 6936-2021-LSR
0,00 € Ing. Pavol Marek LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
2. December 2021
Zmluva o nájme LP č. 192-08-Nn-2021
CRZ 6937-2021-LSR
0,00 € Jaroslav Šlapka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
2. December 2021
Zmluva o nájme LP č. 194-08-Nn-2021
CRZ 6938-2021-LSR
0,00 € Anna Žilinčíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
29. November 2021
Kúpna zmluva č. 05-08-200-2021
CRZ 6927-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Obec Záriečie
29. November 2021
Kúpna zmluva č. 06-08-200-2021
CRZ 6928-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Evanjelický a cirkevný zbor a.v. Záriečie
29. November 2021
Kúpna zmluva č. 07-08-200-2021
CRZ 6929-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Urbárska obec Piechov PS
29. November 2021
Kúpna zmluva č. 08-08-200-2021
CRZ 6930-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Urbárske a lesné spoločenstvo, PS Bolešov