Centrálny register zmlúv

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2011
Zmluva o dielo
ÚVTOS-25-81/13 -2011
294,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci ABTEX s.r.o.
31. Január 2012
Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2012
ÚVV-19-30/11-2011
Doplnená
0,00 € ZO OZ pri Ústave na výkon väzby v Žiline Ústav na výkon väzby v Žiline
5. Január 2012
nájomná zmluva
ÚVTOS-25-6/13 -2012
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci Marek Siksa
5. September 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci
GR ZVJS-74-70/11-2011
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo obrany SR
14. September 2011
Z m l u v a č. ZNPk/18/2011 o nájme nebytových priestorov
Z m l u v a č. ZNPk/18/2011
652,15 € 1. Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci
GR ZVJS-proj-1-591-8/16-2017
0,00 € 1. Trojlístok, n.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7. Marec 2017
Dohoda o splátkach
4416100173-3/2017
427,04 € A. Vardan Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
11. Júl 2014
Zmluva o dielo
GR ZVJS-38-24/32-2014
1 038 716,29 € AB Facility s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
4. Apríl 2011
Zmluva na dodanie tovaru - tonery
ÚVTOS 8-1/11-2011
0,00 € abiX s.r.o. ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová
13. Január 2012
Kúpna zmluva
ÚVTOS-2-24/11-2011 Rbk
Doplnená
0,00 € Abtex s.r.o. ÚVTOS Ružomberok
23. September 2019
Zmluva o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca - speváka Adama Ďuricu
GR ZVJS-173/11-2019
6 000,00 € Adam Ďurica Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
10. Apríl 2013
Dohoda o splátkach
GR ZVJS-31/4612100059/2013
258,87 € Adam Gajda Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
6. September 2012
Dohoda o splátkach
GR ZVJS-31/4612100212/2012
0,00 € Adam Křížek Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
2. December 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZVJS-5-2/32-2011
0,00 € ADAN - Anna Adamcová Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
14. Máj 2019
Zmluva o certifikácii technických prostriedkov
GR ZVJS-29/19-2019
36 060,00 € AdaSoft s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
3. December 2020
Bezpečnostnú dokumentáciu fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti GR ZVJS
GR ZVJS-42/19-2020
7 056,00 € AdaSoft s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
7. Jún 2018
Rekonštrukcia objektu č. 1 Okál v ÚVTOS Nitra-Chrenová a navýšenie ubytovacej kapacity
GR ZVJS-15/32-2018
3 062 866,07 € Adifex, a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13. November 2019
Stavebné úpravy spevnených plôch ÚVTOS Nitra-Chrenová
GR ZVJS-373-1/32-2019
102 753,08 € Adifex, a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
26. Júl 2019
Ukončenie rozostavanej stavby Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov - Stavebné práce HSV
GR ZVJS-229-6/32-2019
195 612,98 € Adifex, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
27. September 2012
Dohoda o splátkach
GR ZVJS-31/4411100056/2012
0,00 € Adrian Asztalos Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže