Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/38/19B/39
18 399,72 € VALÍNEK, s. r. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/598
102,66 € Obec Kremná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/599
5 133,00 € Mesto Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/601
2 053,20 € Obec Šarišské Jastrabie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/602
3 285,12 € Obec Kolačkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/604
1 847,88 € Mesto Podolínec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/605
2 258,52 € Obec Čirč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/607
410,64 € Obec Nová Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/609
102,66 € Obec Hraničné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/606
205,32 € Obec Hromoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/608
102,66 € Obec Sulin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/613
205,32 € Obec Orlov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/616
102,66 € Obec Vislanka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/612
102,66 € Obec Chmeľnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/615
410,64 € Obec Jarabina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/614
102,66 € Obec Kyjov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/38/054/617
205,32 € Obec Forbasy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
25. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/38/059/6
5 151,93 € ČAJKO, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
6. September 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 4 Zapracovanie)
23/38/054/596
300,00 € Andrea Choborová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
5. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 6/2023/DOS
6/2023/DOS
1 255,06 € Katarína Pribišová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa