Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
13/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
2. Február 2024
Kúpna zmluva
11/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Ivan Kocajda
31. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 02.10.2023
10/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Romana Janigová
19. Január 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Z z. Obchodného zákonníka
5/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mladiinfo Dolný Kubín, o.z.
15. Január 2024
ZMLUVA č. RÚŠSZA-OM-2024/0086/36-AT o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2024
4/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Regionálny úrad školskej správy v Žiline
11. Január 2024
Príloha 3/2023 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 36421642/175/2015
3/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € TEHOS, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
8. Január 2024
Zmluva o zverení majetku do správy správcovi
2/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Stredná odborná škola obchodu a služieb
4. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2024/SOŠOaSDK/2
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Kruh pre prirodzenú pomoc v živote
21. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
78/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
21. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
79/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
19. December 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zvierky Hodina deťom 25. ročník
77/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Nadácia pre deti Slovenska
30. November 2023
Kúpna zmluva
76/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Dominika Klocháňová, rod. Kostrošová
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 05062023
76/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Nadácia SPP Stredná odborná škola obchodu a služieb
21. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
74/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Slovenský zväz ľadového hokeja
20. November 2023
Zmluva o dielo
73/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € EKOBOSS s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
10. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 11.9.2023
72/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Detská športová akadémia
9. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
70/2023/SOŠOaSDK/2
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb ITOSS, s.r.o.
8. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 2.11.2023
71/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mestský futbalový klub Dolný Kubín
2. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
69/2023/SOŠOaSDK/2
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mestský futbalový klub Dolný Kubín
26. Október 2023
Kúpna zmluva
68/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Michal Mačuha