Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení
36/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Mestské divadlo ACTORES Rožňava Stredná odborná škola obchodu a služieb
10. Jún 2024
Zmluva o dielo
35/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Luxhaus s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní technickej služby
34/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Papay Rastislav - Kamerové a Alarmové systémy Stredná odborná škola obchodu a služieb
27. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní technickej služby
33/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € RPtech s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
32/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu č. 24048
31/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Nadácia Kia Slovakia Stredná odborná škola obchodu a služieb
2. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Laura, združenie mladých - stredisko Dolný Kubín
22. Apríl 2024
Darovacia zmluva medzi Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín
28/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Medzinárodná organizácia pre migráciu Stredná odborná škola obchodu a služieb
22. Apríl 2024
Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve č. VP/05/12059/001
29/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Stredná odborná škola obchodu a služieb
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
26/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mestský futbalový klub Dolný Kubín
3. Apríl 2024
Oznámenie č.5 k Zmluve o nájme ostatných priestorov zo dňa 11.11.2005
25/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov Bytového domu súp. č. 1156 na ul. Na Sihoti v Dolnom Kubíne zastúpení na základe Zmluvy o výkone správy č. 1156/2/DK správcom: Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín Stredná odborná škola obchodu a služieb
26. Marec 2024
Zmluva o vedení a spracovaní mzdovej agendy
23/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € biel.consult s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
26. Marec 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
24/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € biel.consult s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
22. Marec 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
22/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € PcProfi, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
22. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
21/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € PcProfi s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
21. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Oravská knižnica Antona Habovštiaka
26. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme so servisnými službami Číslo 00366/17/010 zo dňa 1.3.2018
17/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € RICOH Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
5. Február 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
13/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
2. Február 2024
Kúpna zmluva
11/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Ivan Kocajda
31. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 02.10.2023
10/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Romana Janigová