Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
26/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mestský futbalový klub Dolný Kubín
3. Apríl 2024
Oznámenie č.5 k Zmluve o nájme ostatných priestorov zo dňa 11.11.2005
25/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov Bytového domu súp. č. 1156 na ul. Na Sihoti v Dolnom Kubíne zastúpení na základe Zmluvy o výkone správy č. 1156/2/DK správcom: Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín Stredná odborná škola obchodu a služieb
26. Marec 2024
Zmluva o vedení a spracovaní mzdovej agendy
23/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € biel.consult s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
26. Marec 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
24/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € biel.consult s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
22. Marec 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
22/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € PcProfi, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
22. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
21/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € PcProfi s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
21. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Oravská knižnica Antona Habovštiaka
26. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme so servisnými službami Číslo 00366/17/010 zo dňa 1.3.2018
17/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € RICOH Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
5. Február 2024
Cestovné poistenie a asistenčné služby - návrh poistnej zmluvy
13/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
2. Február 2024
Kúpna zmluva
11/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Ivan Kocajda
31. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 02.10.2023
10/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Romana Janigová
19. Január 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Z z. Obchodného zákonníka
5/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mladiinfo Dolný Kubín, o.z.
15. Január 2024
ZMLUVA č. RÚŠSZA-OM-2024/0086/36-AT o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2024
4/2024/SOŠOaSDK/2
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Regionálny úrad školskej správy v Žiline
11. Január 2024
Príloha 3/2023 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 36421642/175/2015
3/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € TEHOS, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
8. Január 2024
Zmluva o zverení majetku do správy správcovi
2/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Stredná odborná škola obchodu a služieb
4. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2024/SOŠOaSDK/2
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Kruh pre prirodzenú pomoc v živote
21. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
78/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
21. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
79/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
19. December 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zvierky Hodina deťom 25. ročník
77/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Nadácia pre deti Slovenska
30. November 2023
Kúpna zmluva
76/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Dominika Klocháňová, rod. Kostrošová