Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Zmluva č. 2023-KGR-POP3SŠ-PKPO-026 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
55/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Stredná odborná škola obchodu a služieb
25. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
54/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Róbert Kaučárik - VZLET.SK Stredná odborná škola obchodu a služieb
7. Júl 2023
Oznámenie k Zmluve o nájme ostatných priestorov zo dňa 11.11.2005
52/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov Bytového domu súp. č. 1156 na ul. Na Sihoti v zastúpení správcom Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín Stredná odborná škola obchodu a služieb
3. Júl 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra
51/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
26. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
50/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Kruh pre prirodzenú pomoc v živote
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
49/2023/SOŠOaSDK/2
520,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Peter Zibrík
5. Jún 2023
Kúpna zmluva
45/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Tomáš Majdek, rod. Majdek
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
47/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Ján Piroh
16. Máj 2023
Darovacia zmluva č.04/2023 uzatovrená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
44/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € K-nábytok s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
15. Máj 2023
Rámcová dohoda
43/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Peter Jendrášek Stredná odborná škola obchodu a služieb
10. Máj 2023
Zmluva o inzercii
42/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € REGIONPRESS, s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb
19. Apríl 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní č. 01/DV/2023
40/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Bc. Zuzana Baleková - salón VIKI Stredná odborná škola obchodu a služieb
19. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
41/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € 1st CLASS AGENCY, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
14. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY - "ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS - HĽADAJ ŠKOLU" - č. HS/23/02/006
39/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € KOMENSKY VIRAL, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
5. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
37/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb BL, s.r.o
5. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny uzatvorenej na základe rámcovej dohody č.: 1205/2022/OSMAI
38/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
4. Apríl 2023
Darovacia zmluva
36/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Hoval, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
28. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá v zmysle § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
35/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Ján Kubík KUBIK INTERIÉR Stredná odborná škola obchodu a služieb
22. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 24. ročník
34/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Nadácia pre deti Slovenska
20. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
32/2023/SOŠOaSDK/2
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb MARLET, spol.s.r.o.