Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/23/02/005
33/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
17. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
31/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Nadácia Spoločne pre región Rozvoj remesiel - občianske združenie
14. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. ZO/2021F26159-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
30/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
10. Marec 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 05.09.2022 a k dodatku č.1 uzatvorenému dňa 04.10.2022 a k dodatku č.2 uzatvorenému dňa 25.01.2023
28/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Detská športová akadémia / občianske združenie/
10. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 07.11.2022 a jej dodatku zo dňa 27.01.2023
29/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mestský futbalový klub Dolný Kubín / občianske združenie/
7. Marec 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní stravovania
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní stravovania
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Základná umelecká škola Ivana Ballu
6. Marec 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní stravovania
27/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa
23. Február 2023
Zmluva o dielo
25/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € IMVsolutions s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
21. Február 2023
Rámcová zmluva o inzercii
24/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
17. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
23/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Michal Zvara
14. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
20/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
14. Február 2023
Príloha č.1 k Zmluve o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.202212-ZoPZO-1094
21/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
6. Február 2023
Zmluva o spolupráci
18/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Dvojfarebný svet občianske združenie Stredná odborná škola obchodu a služieb
31. Január 2023
Zmluva č. RÚŠSZA-OM-2023/0003/38-AT o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2023
15/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Regionálny úrad školskej správy v Žiline
31. Január 2023
Dohoda o spolupráci č.5/2023
17/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie Stredná odborná škola obchodu a služieb
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 21.11.2022
9/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Športový klub Bziny / občianske združenie/
30. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 04.11.2022
10/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Ján Šípka
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania
13/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb HDF s.r.o.
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania
14/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb MARLET, spol. s.r.o.
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 07.11.2022
12/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mestský futbalový klub Dolný Kubín /občianske združenie/