Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SOŠOaSDK 2022/2-59
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Športový klub Bziny / občianske združenie/
8. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SOŠOaSDK 2022/2-57
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mestský futbalový klub Dolný Kubín
7. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SOŠOaSDK2022/2-54
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Marek Mikolajčík
7. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SOŠOaSDK 2022/2-55
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Ján Šípka
21. Október 2022
Rámcová dohoda č.2/2022
SOŠOaSDK 2022/2-52
0,00 € Peter Jendrášek Stredná odborná škola obchodu a služieb
21. Október 2022
Zmluva o spolupráci
SOŠOaSDK 2022/2-49
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mladiinfo Dolný Kubín, o.z.
20. Október 2022
Zmluva o realizácií výchovno-vzdelávacieho projektu ElektroOdpad -Dopad 6
SOŠOaSDK 2022/2-50
0,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie Stredná odborná škola obchodu a služieb
20. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SOŠOaSDK 2022/2-51
0,00 € Stredná odborná škola obchodu služieb Paysy s. r. o.
17. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SOŠOaSDK 2022/2-48
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb ITOSS s.r.o
7. Október 2022
Darovacia zmluva
SOŠOaSDK 2022/2-45
0,00 € Nadácia spoločne pre región Rozvoj remesiel - občianske združenie
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SOŠOaSDK 2022/2-47
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb DIBDIAKGEO s.r.o.
7. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 05.09.2022
SOŠOaSDK 2022/2-46
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Invenio, o.z. - občianske združenie
27. September 2022
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve ( k Zmluve o nájme predajného automatu )
SOŠOaSDK 2022/2-43
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
26. September 2022
Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2022/2052
SOŠOaSDK 2022/2-41
0,00 € LETart production Stredná odborná škola obchodu a služieb
26. September 2022
Zmluva č.1/2022
SOŠOaSDK 2022/2-42
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Unilok s.r.o.
23. September 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravovania
SOŠOaSDK2022/2-40
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa
20. September 2022
Zmluva o dielo č.03/2022
SOŠOaSDK 2022/2-39
0,00 € STAVPOČ s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
12. September 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravovania
SOŠOaSDK 2022/2-37
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Základná umelecká škola Ivana Ballu
8. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2022
SOŠOaSDK 2022/2-36
0,00 € Rstav s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
5. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SOŠOaSDK 2022/2-35
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Invenio, o.z.