Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 14.10.2022
11/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb ITOSS, s.r.o.
27. Január 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 05.09.2022 a k dodatku č.1 uzatvorenému dňa 04.10.2022
7/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Invenio, o.z. /občianske združenie/
25. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Paysy s.r.o.
19. Január 2023
Dodatok číslo 1 k zmluve číslo 6552018 zo dňa 1.12.2018
4/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
12. Január 2023
Účinná Zmluva o združenej dodávke elektriny , príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 9100818201
SOŠOaSDK 2023/2-1
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
12. Január 2023
Kúpna zmluva č.1/2023
3/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Felder Slovensko s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
11. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.12.2022
SOŠOaSDK 2023/2-2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Radovan Gríger
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. ...
SOŠOaSDK 2022/2-72
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
20. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.03/2022 uzavretej dňa 20.9.2022
SOŠOaSDK 2022/2-71
0,00 € STAVPOČ s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPRAVME TO č. 44062022
SOŠOaSDK 2022/2-70
0,00 € Nadácia SPP Stredná odborná škola obchodu a služieb
16. December 2022
Dohoda o prevode práv a povinností
SOŠOaSDK 2022/2-71
0,00 € Tehos, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
15. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SOŠOaSDK 2022/2-68
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Radovan Gríger
12. December 2022
Oznámenie o ukončení zmluvy
SOŠOaSDK 2022/2-67
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
6. December 2022
Zmluva o poskytovaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
SOŠOaSDK 2022/2-66
0,00 € M&M Welding s. r. o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
5. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 06.10.2022
SOŠOaSDK 2022/2-64
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb DIBDIAKGEO s.r.o
5. December 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.2/2022
SOŠOaSDK 2022/2-65
0,00 € Rstav s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
1. December 2022
Oznámenie o ukončení zmluvy č. 0032001581
SOŠOaSDK 2022/2-61
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
30. November 2022
Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy č. ŽSK:1035/2022/RÚ
SOŠOaSDK 2022/2-62
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Stredná odborná škola obchodu a služieb
25. November 2022
Dodatok číslo1 k Zmluve č. 655/2018 zo dňa 1.12.2018
SOŠOaSDK 2022/2-60
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Stredná odborná škola obchodu a služieb
21. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 4.11.2022
SOŠOaSDK 2022/2-58
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mikolajčík Marek