Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2023
Kúpna zmluva
49/2023/SOŠOaSDK/2
520,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Peter Zibrík
7. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022 na vypracovanie interiérovej štúdie a projektovej dokumentácie
SOŠOaSDK2022/2-19
0,00 € ..feel studio s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
7. Apríl 2022
Zmluva o inzerencii
SOŠOaSDK2022/2-20
0,00 € Regionpress,s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
21. Apríl 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci
SOŠOaSDK 2022/2-21
0,00 € COR WASTE, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
28. Apríl 2022
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
SOŠOaSDK 2022/2-22
0,00 € COR WASTE, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
2. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 202203110
SOŠOaSDK 2022/2-23
0,00 € Disig, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
11. Máj 2022
Darovacia zmluva č. 2022
SOŠOaSDK 2022/2-24
0,00 € SLOVARM, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
18. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SOŠOaSDK 2022/2-26
0,00 € Delfíni Stredná odborná škola obchodu a služieb
20. Jún 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
SOŠOaSDK 2022/2-28
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Daniel Ščerbák
14. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2022
SOŠOaSDK 2022/2-30
0,00 € Jakub Ilavský, s.r.o Stredná odborná škola obchodu a služieb
16. August 2022
"SOŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín - zateplenie fasády a odstránenie havarijnej situácie okien a dverí na budove školy"
SOŠOaSDK 2022/2-32
0,00 € Rstav s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
25. August 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku č.47062021
SOŠOaSDK 2022/2-34
0,00 € Nadácia SPP Stredná odborná škola obchodu a služieb
5. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SOŠOaSDK 2022/2-35
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Invenio, o.z.
8. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2022
SOŠOaSDK 2022/2-36
0,00 € Rstav s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
12. September 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravovania
SOŠOaSDK 2022/2-37
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Základná umelecká škola Ivana Ballu
20. September 2022
Zmluva o dielo č.03/2022
SOŠOaSDK 2022/2-39
0,00 € STAVPOČ s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
23. September 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravovania
SOŠOaSDK2022/2-40
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa
26. September 2022
Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2022/2052
SOŠOaSDK 2022/2-41
0,00 € LETart production Stredná odborná škola obchodu a služieb
26. September 2022
Zmluva č.1/2022
SOŠOaSDK 2022/2-42
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Unilok s.r.o.
27. September 2022
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve ( k Zmluve o nájme predajného automatu )
SOŠOaSDK 2022/2-43
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb