Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 05062023
76/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Nadácia SPP Stredná odborná škola obchodu a služieb
21. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
74/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Slovenský zväz ľadového hokeja
20. November 2023
Zmluva o dielo
73/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € EKOBOSS s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
10. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 11.9.2023
72/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Detská športová akadémia
9. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
70/2023/SOŠOaSDK/2
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb ITOSS, s.r.o.
8. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 2.11.2023
71/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mestský futbalový klub Dolný Kubín
2. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
69/2023/SOŠOaSDK/2
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mestský futbalový klub Dolný Kubín
26. Október 2023
Kúpna zmluva
68/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Michal Mačuha
19. Október 2023
Vypovedanie zmluvy o spolupráci zo dňa 13.9.2023
67/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mladiinfo Dolný Kubín
18. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
66/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
4. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
65/2023/SOŠOaSDK/2
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Karate klub Dolný Kubín
3. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
64/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Janigová Romana
2. Október 2023
Dodatok č. 2 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednoti za odchýlku
63/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb
27. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
61/2023/SOŠOaSDK/2
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Ján Šípka
27. September 2023
Rámcová dohoda
62/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Karol Bjaloň Stredná odborná škola obchodu a služieb
19. September 2023
Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy č. ŽSK: 598/2023/KRÚ
59/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Stredná odborná škola obchodu a služieb
19. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
60/2023/SOŠOaSDK/2
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb DIBDIAKGEO s.r.o.
13. September 2023
Zmluva o spolupráci
58/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mladiinfo Dolný Kubín, o.z.
12. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
57/2023/SOŠOaSDK/2
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Detská športová akadémia
8. September 2023
Rámcová dohoda
56/2023/SOŠOaSDK/2
0,00 € Peter Jendrášek Stredná odborná škola obchodu a služieb