Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
DODATOK č. 5/2023 k Zmluve č. 08/2021/ZPB-Matulaya/C
DODATOK č. 5/2023 k Zmluve č. 08/2021/ZPB-Matulaya/C
0,00 € Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Trnavský samosprávny kraj
2. Jún 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2018-41/X859
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2018-41/X859
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
2. Jún 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2018-41/X845
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2018-41/X845
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA ZO ZÁKONA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA ZO ZÁKONA
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trnavský samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o združení finančných prostriedkov
Zmluva o združení finančných prostriedkov
35 000,00 € Hudobné centrum (IČO 164836) / Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj (IČO 52285758) Trnavský samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva č. 18-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 18-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Futbalový Club SLOVAN HLOHOVEC Trnavský samosprávny kraj
31. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
31. Máj 2023
Zmluva o službách vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v dopravnom regióne Trnava
Zmluva o službách vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v dopravnom regióne Trnava
0,00 € ARRIVA Trnava, a. s. Trnavský samosprávny kraj
26. Máj 2023
DODATOK Č. 1/Č. 151/2023 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O SPOLUFINANCOVANÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
DODATOK Č. 1/Č. 151/2023 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O SPOLUFINANCOVANÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
231 484,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
25. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Mesto Galanta Trnavský samosprávny kraj
25. Máj 2023
Mandátna zmluva pre časť 6 č. 30/2023/ORP
Mandátna zmluva pre časť 6 č. 30/2023/ORP
9 168,00 € Juno s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2023
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
22. Máj 2023
Mandátna zmluva pre časť 4 č. 28/2023/ORP
Mandátna zmluva pre časť 4 č. 28/2023/ORP
6 490,00 € Tomáš Pavlík s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
22. Máj 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 21/2015 zo dňa 23.02.2015
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 21/2015 zo dňa 23.02.2015
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda Trnavský samosprávny kraj
22. Máj 2023
Zmluva o dielo 21/2023/ORP
Zmluva o dielo 21/2023/ORP
636 000,00 € Skanska SK a.s. Trnavský samosprávny kraj
18. Máj 2023
ZMLUVA O ODBERE A SPRACOVANÍ KOVOVÉHO ODPADU
ZMLUVA O ODBERE A SPRACOVANÍ KOVOVÉHO ODPADU
0,00 € KOVOMAT Slovakia, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
18. Máj 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti č. OF/S/001/2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti č. OF/S/001/2023
78 695,00 € Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség Trnavský samosprávny kraj
18. Máj 2023
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-006-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-006-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
18. Máj 2023
DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP
DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 8/2021/OSaP
0,00 € SYTIQ a. s. Trnavský samosprávny kraj
18. Máj 2023
DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP
DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 10/2021/OSaP
0,00 € SYTIQ a. s. Trnavský samosprávny kraj