Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2022
Dodatok č. 9/2022 k Zmluve č. 18/2015/DSS-DOMUM/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 9/2022 k Zmluve č. 18/2015/DSS-DOMUM/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
1 098,09 € "DOMUM" zariadenie sociálnych služieb Trnavský samosprávny kraj
31. Máj 2022
Dohoda o ukončení zmluvy č. 10/2019/DUNAJ-ŠZ/C
Dohoda o ukončení zmluvy č. 10/2019/DUNAJ-ŠZ/C
1 535,92 € "DUNAJ" Zariadenie sociálnych služieb Trnavský samosprávny kraj
8. Jún 2022
Zmluva č. 07/2022/DUNAJ-ZPB/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
07/2022/DUNAJ-ZPB/C
921,16 € "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov Trnavský samosprávny kraj
27. Júl 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/F/PU/0510 o poskytnutí grantu
2022/ORG/P/F/PU/0510
10 000,00 € "I AMbitious" Trnavský samosprávny kraj
17. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/PN/0288 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/PN/0288
750,00 € "KRIAK" Trnavský samosprávny kraj
2. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/SE/0331 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/SE/0331
1 000,00 € "Materské centrum STONOŽKINE SLNIEČKA" Trnavský samosprávny kraj
8. December 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/F/TT/0570 o poskytnutí grantu
2022/ORG/R/F/TT/0570
5 000,00 € "Miesta pre mladých" Trnavský samosprávny kraj
26. Apríl 2022
Dodatok č. 6/2022 k Zmluve č. 08/2016/ŠZ-Môjdomov/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 6/2022 k Zmluve č. 08/2016/ŠZ-Môjdomov/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
61,56 € "Môj domov" zariadenie sociálnych služieb Trnavský samosprávny kraj
26. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k zmluve č. 06/2021/Môjdomov-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 2/2022 k zmluve č. 06/2021/Môjdomov-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
61,56 € "Môj domov" zariadenie sociálnych služieb Trnavský samosprávny kraj
26. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 11/2021/Môjdomov-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 11/2021/Môjdomov-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
85,35 € "Môj domov" zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Trnavský samosprávny kraj
25. Júl 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/F/SE/0529 o poskytnutí grantu
2022/ORG/P/F/SE/0529
20 000,00 € "Občianske združenie HARADICHA" Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/DS/0092 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/DS/0092
1 000,00 € "SERMO POPULA" Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/DS/0093 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/DS/0093
950,00 € "SERMO POPULA" Trnavský samosprávny kraj
26. Apríl 2022
Dodatok č. 6/2022 k Zmluve č. 1/2019/DSS-HObdokovce/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 6/2022 k Zmluve č. 1/2019/DSS-HObdokovce/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
1 199,11 € "V KAŠTIELI", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce Trnavský samosprávny kraj
26. Apríl 2022
Dodatok č. 5/2022k Zmluve č. 9/2019/DSS-HObdokovce/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 5/2022k Zmluve č. 9/2019/DSS-HObdokovce/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
1 067,56 € "V KAŠTIELI", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce Trnavský samosprávny kraj
15. Júl 2022
Dodatok č. 6/20222 k Zmluve č. 9/2019/DSS-HObdokovce/C
Dodatok č. 6/2022
696,77 € "V KAŠTIELI", Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce Trnavský samosprávny kraj
31. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/GA/0171 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/GA/0171
500,00 € "Vándor-láss" Trnavský samosprávny kraj
12. Apríl 2022
Dodatok č. 9/2022 k Zmluve č. 15/2015/ŠZ-VN/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 9/2022 k Zmluve č. 15/2015/ŠZ-VN/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
164,41 € "VEK NÁDEJE" zariadenie sociálnych služieb Trnavský samosprávny kraj
6. Júl 2022
Zmluva č. 10/2022/ŠZ-Veknádeje/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
10/2022/ŠZ-Veknádeje/C
1 523,57 € "VEK NÁDEJE" zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky Trnavský samosprávny kraj
27. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 18/2021/Viničky-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 18/2021/Viničky-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
1 332,90 € "VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra Trnavský samosprávny kraj