Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Zmluva č. 17-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 17-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € Patrik Pokorný - TRNAVA MEDIA Trnavský samosprávny kraj
13. Jún 2024
Dohoda o užívaní priestorov
Dohoda o užívaní priestorov
1 423,03 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj
13. Jún 2024
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2024-009-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2024-009-OÚ
0,00 € Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbery Ármin Gimnázium Trnavský samosprávny kraj
13. Jún 2024
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
0,00 € Mesto Galanta Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/DS/0389 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/DS/0389 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/DS/0394 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/DS/0394 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
DODATOK č. 9/2024 k Zmluve č. 35/2019/ROSA-DSS/T
DODATOK č. 9/2024 k Zmluve č. 35/2019/ROSA-DSS/T
1 642,65 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
DODATOK č. 6/2024 k Zmluve č. 13/2021/ROSA-DSS/A
DODATOK č. 6/2024 k Zmluve č. 13/2021/ROSA-DSS/A
1 114,49 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
DODATOK č. 8/2024 k Zmluve č. 29/2019/ROSA-DSS/T
DODATOK č. 8/2024 k Zmluve č. 29/2019/ROSA-DSS/T
2 579,87 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/TT/0386 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/TT/0386 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trnave Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0372 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0372 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Základná škola s materskou školou Dávida Mészárosa - Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda, Školský objekt č.888, Veľká Mača Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0369 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0369 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Oblastný výbor ZMPS pre región Galanta a Šaľa Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0379 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0379 o poskytnutí účelovej dotácie
900,00 € Rodičovské združenie pri Základnej škole s Materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0249 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0249 o poskytnutí účelovej dotácie
550,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Hlboké Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/Z/SE/0107 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/Z/SE/0107 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Hlboké Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SI/0305 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SI/0305 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Folklórny súbor Valša Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0393 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0393 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Športový klub stolného tenisu Gabčíkovo Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0359 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0359 o poskytnutí účelovej dotácie
600,00 € Húština klub Malženice Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0368 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0368 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € PRO MACHED Trnavský samosprávny kraj
12. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/TT/0384 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/TT/0384 o poskytnutí účelovej dotácie
1 200,00 € Trnavská arcidiecézna charita Trnavský samosprávny kraj