Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0269 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0269 o poskytnutí účelovej dotácie
3 090,00 € Mestská knižnica mesta Piešťany Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0168 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0168 o poskytnutí účelovej dotácie
1 970,00 € BIKERI MATÚŠOVEJ ZEME - MÁTYUSFÖLDI BRINGÁSOK Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0225 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0225 o poskytnutí účelovej dotácie
1 250,00 € Občianske združenie Petrus Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0232 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0232 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Poľovnícke združenie Smolinské Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/TT/0271 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/TT/0271 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Poľovnícke združenie Lipa-Lovčice Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/PN/0255 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/PN/0255 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia Moravany nad Váhom Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva č. 05/2024/Chmelinec-ŠZ/C
Zmluva č. 05/2024/Chmelinec-ŠZ/C
1 420,16 € Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ NÁJOMNEJ ZMLUVE č. 2/2024/OSaCS
ZMLUVA O BUDÚCEJ NÁJOMNEJ ZMLUVE č. 2/2024/OSaCS
0,00 € Obec Horné Saliby Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
DODATOK č. 12/2024 k Zmluve č. 18/2015/DSS-DOMUM/CP
DODATOK č. 12/2024 k Zmluve č. 18/2015/DSS-DOMUM/CP
1 682,52 € „DOMUM”, Zariadenie sociálnych služieb Krškany Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva č. 32-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 32-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 500,00 € Krajská organizácia DPO SR Trnava Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva č. 30 - N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 30 - N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € Obecný futbalový klub - Drahovce Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
150,00 € Mária G. Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Rámcová dohoda pre Časť č.1 Tlač a distribúcia v okresoch Senica a Skalica
Rámcová dohoda pre Časť č.1 Tlač a distribúcia v okresoch Senica a Skalica
31 675,14 € Petit Press a.s. Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SI/0311 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SI/0311 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € TJ Družstevník Trnovec Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0140 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0140 o poskytnutí účelovej dotácie
900,00 € Občianske združenie RUSTICA PLUS Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0129 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0129 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € "SERMO POPULA" Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0162 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0162 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Občianske združenie FIKSZ Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0173 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0173 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským -Kodály Zoltán Gimnázium,Štvrť SNP 1004/34,Galanta-Galánta Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2024-008-OÚ
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2024-008-OÚ
0,00 € Západoslovenské múzeum v Trnave Trnavský samosprávny kraj
29. Máj 2024
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2024-013-OÚ
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2024-013-OÚ
10 260,00 € Stredná odborná škola technická Galanta – Műszaki Szakközépiskola Galánta Trnavský samosprávny kraj