Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2022
Dodatok č. 11 k Dohode o užívaní nebytových priestorov
Dodatok č. 11 k Dohode o užívaní nebytových priestorov
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnavský samosprávny kraj
5. Apríl 2022
Darovacia zmluva 3/2022
3/2022
0,00 € Nadácia SPP Trnavský samosprávny kraj
8. Apríl 2022
Dohoda o skončení Dohody o užívaní priestorov zo dňa 30.7.2019
Dohoda o skončení Dohody o užívaní priestorov zo dňa 30.7.2019
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Trnavský samosprávny kraj
12. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Združenie obcí Zelená cesta Trnavský samosprávny kraj
19. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trnavský samosprávny kraj
22. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Andrej H. / Mgr. Michaela H. Trnavský samosprávny kraj
25. Apríl 2022
Dohoda o refundácií nákladov
Dohoda o refundácií nákladov
0,00 € Ing. Jozef S. Trnavský samosprávny kraj
29. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
0,00 € VDD Orava, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
29. Apríl 2022
Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci
Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci
0,00 € Slovenské elektrárne a. s. (IČO: 35829052) / Obec Jaslovské Bohunice (IČO: 00312614) Trnavský samosprávny kraj
3. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/SI/2021/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/SI/2021/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
0,00 € Barbarkovo, o.z. Trnavský samosprávny kraj
6. Máj 2022
Zmluva č. 3/1000179498 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000179498
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Trnavský samosprávny kraj
6. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
0,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj Trnavský samosprávny kraj
11. Máj 2022
Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci
Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Gymnázium M. R. Štefánika (IČO: 00160407) / Regionálny úrad školskej správy v Trnave (IČO: 54130531) Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci SOŠOaS
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb (IČO: 00351873) / Regionálny úrad školskej správy v Trnave (IČO: 54130531) Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2022
Dodatok č. 3/2022 k Zmluve č. 08/2021/ZPB-Matulaya/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 3/2022 k Zmluve č. 08/2021/ZPB-Matulaya/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Trnavský samosprávny kraj
17. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
0,00 € KIRA n.o. Trnavský samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2022
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 1.6.2004
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 1.6.2004
0,00 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-017-OÚ
2022-017-OÚ
0,00 € Centrum podporných služieb Trnavský samosprávny kraj