Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
5 850 314,65 € SYTIQ a.s. Trnavský samosprávny kraj
14. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BTB1-11-76 zo dňa 19.7.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BTB1-11-76 zo dňa 19.7.2022
5 733 436,34 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
22. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP
5 581 816,39 € Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec Trnavský samosprávny kraj
2. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BTB1-11-76 zo dňa 19.07.2022
IROP-Z-302011BTB1-11-76 zo dňa 19.07.2022
Doplnená
5 552 867,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
5 092 082,48 € DAG SLOVAKIA, a.s. Trnavský samosprávny kraj
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
4 343 628,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2023
Záložná zmluva č. 200/424/2023
Záložná zmluva č. 200/424/2023
4 209 530,00 € Štátny fond rozvoja bývania Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BNM5-11-76 zo dňa 29.7.2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BNM5-11-76 zo dňa 29.7.2022
3 881 658,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
22. Marec 2024
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Q398-211-17 zo dňa 11.06.2019
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Q398-211-17 zo dňa 11.06.2019
3 691 846,55 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
17. Február 2023
Zmluva o dielo 5/2023/ORP
Zmluva o dielo 5/2023/ORP
3 647 220,38 € Skanska SK a.s. Trnavský samosprávny kraj
24. Január 2024
DELIMITAČNÝ PROTOKOL SSC č.: 1/1120/2023
DELIMITAČNÝ PROTOKOL SSC č.: 1/1120/2023
3 580 720,56 € Slovenská republika zastúpená Slovenskou správou ciest Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2023
Zmluva o úvere
Zmluva o úvere
3 238 100,00 € Štátny fond rozvoja bývania Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Q398-211-17 zo dňa 11.06.2019
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Q398-211-17 zo dňa 11.06.2019
3 235 512,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
14. December 2023
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Y963-11-44 zo dňa 27.8.2020
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Y963-11-44 zo dňa 27.8.2020
2 546 018,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
18. August 2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Y963-11-44 zo dňa 27.08.2020
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011Y963-11-44 zo dňa 27.08.2020
2 507 284,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
6. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z_-302011Y963-11-44 zo dňa 27.8.2020
IROP-D2-302011Y963-11-44
2 501 877,82 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trnavský samosprávny kraj
5. Marec 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AQI9-11-44 zo dňa 26.4.2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AQI9-11-44 zo dňa 26.4.2021
2 278 358,62 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
29. September 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo dodatku: IROP-D1 302011I443-11-11
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo dodatku: IROP-D1 302011I443-11-11
2 253 335,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
28. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BNQ4-11-76
IROP-Z-302011BNQ4-11-76
Doplnená
2 240 210,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
23. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19/2023/ORP číslo zmluvy u zhotoviteľa: 31/2023/08411
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19/2023/ORP číslo zmluvy u zhotoviteľa: 31/2023/08411
2 201 405,04 € COLAS Slovakia, a.s. Trnavský samosprávny kraj