Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0392 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0392 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Zlatý rez - Združenie pre kultúru Šamorína Trnavský samosprávny kraj
11. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/DS/0397 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/DS/0397 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Občianske združenie Ain Karim Trnavský samosprávny kraj
11. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0385 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0385 o poskytnutí účelovej dotácie
1 700,00 € Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1 Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0188 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0188 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Kultúrny zväz mladých - FIKUSZ - Fiatalok Kulturális Szervezete Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0317 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0317 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Dolnopovažské združenie talent a láska PRAMENE v tradičnej kultúre Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0222 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0222 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Telovýchovná jednota JUNIOR CLUB BORSKÝ MIKULÁŠ Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0218 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0218 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € ATLETICKÝ KLUB BORSKÝ SVÄTÝ JUR Trnavský samosprávny kraj
10. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/SI/0307 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/SI/0307 o poskytnutí účelovej dotácie
1 400,00 € Porádek hor, o.z. Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/PN/0301 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/PN/0301 o poskytnutí účelovej dotácie
1 400,00 € Rybárske združenie Záhumnie - Veľké Orvište Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0167 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0167 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € FC NÁDSZEG Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/HC/0319 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/HC/0319 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Bike4you Hlohovec Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0021 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0021 o poskytnutí účelovej dotácie
1 250,00 € Obec Potônske Lúky Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SI/0257 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SI/0257 o poskytnutí účelovej dotácie
1 450,00 € Pohotovostný záchranný tím Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
ZMLUVA o výkone odborného autorského dohľadu 3/2024/ORP
ZMLUVA o výkone odborného autorského dohľadu 3/2024/ORP
11 280,00 € D-Phase a.s. Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
544,00 € SPP - distribúcia, a.s. Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024/ŽT/IT
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024/ŽT/IT
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva č. 21-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 21-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
3 000,00 € Spoločnosť uctievaných - Megbecsültek Társasága Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva č. 33-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 33-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € Klub sálového futbalu Športový klub Prednádražie Trnava Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva č. 37-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 37-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých Trnavský samosprávny kraj