Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0373 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0373 o poskytnutí účelovej dotácie
1 750,00 € Paintball,airsoft klub Galanta Trnavský samosprávny kraj
18. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0366 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0366 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Občianske združenie PRO COMMUNITAS TAKSONIENSIS Trnavský samosprávny kraj
18. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0363 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0363 o poskytnutí účelovej dotácie
520,00 € Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Ul. Komenského 1136/36, Sereď. Trnavský samosprávny kraj
18. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SI/0303 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SI/0303 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Skalica Trnavský samosprávny kraj
18. Jún 2024
Zmluva č. 2/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
5 000,00 € JuvenaliaA, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
18. Jún 2024
Vykonávacia zmluva
Vykonávacia zmluva
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove Trnavský samosprávny kraj
17. Jún 2024
Zmluva o výpožičke diela
Zmluva o výpožičke diela
200,00 € Základná umelecká škola Trnavský samosprávny kraj
17. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0382 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0382 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Spoločenstvo Tulipánci Trnavský samosprávny kraj
17. Jún 2024
Zmluva č. 1/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 1/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
8 000,00 € MEDA DVA s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
17. Jún 2024
Žiadosť o zmenu zamestnávateľskej zmluvy
Žiadosť o zmenu zamestnávateľskej zmluvy
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Trnavský samosprávny kraj
14. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0409 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0409 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Telovýchovná jednota Ňárad - Csiliznyáradi SE Trnavský samosprávny kraj
14. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0401 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0401 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € FÉSZEK Trnavský samosprávny kraj
14. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0354 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0354 o poskytnutí účelovej dotácie
850,00 € Ateliér Pablo o.z. Trnavský samosprávny kraj
14. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0264 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0264 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p.o. Trnavský samosprávny kraj
14. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0223 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0223 o poskytnutí účelovej dotácie
700,00 € Záhorácke divadlo Trnavský samosprávny kraj
14. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0243 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0243 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Apolin Trnavský samosprávny kraj
14. Jún 2024
Zmluva č. 25-PR/RDGaOP/4518/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 25-PR/RDGaOP/4518/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Mesto Sereď Trnavský samosprávny kraj
14. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0405 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0405 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € Občianske združenie Vámbéryho, Vámbéry Polgári Társulás, Vámbéry Civic Association Trnavský samosprávny kraj
13. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0355 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0355 o poskytnutí účelovej dotácie
600,00 € Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava Trnavský samosprávny kraj
13. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0390 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0390 o poskytnutí účelovej dotácie
600,00 € DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE ŇÁRAD, o.z. - CSILIZNYÁRADI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ TÁRSASÁG, p.t. Trnavský samosprávny kraj