Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/SE/0220 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/SE/0220 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € HÍLEK a spol., a.s. Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0198 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0198 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Salibská 6, Kráľov Brod Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0138 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0138 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Csemadok - Pre kultúru Žitného ostrova - Csallóköz Kultúrájáért Közművelődési Közösség Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0278 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0278 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € Cycling Club Dudváh Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0109 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0109 o poskytnutí účelovej dotácie
1 300,00 € B&B KLUB, o.z. Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/MA/0314 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/MA/0314 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € Dobrovoľná civilná ochrana Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0203 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0203 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € BADMINTON CLUB GALANTA Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/SE/0349 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/SE/0349 o poskytnutí účelovej dotácie
900,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0143 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0143 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € 23. skautský zbor „Arany János“, Veľký Meder 23. sz. Arany János cserkészcsapat,Nagymegyer Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0275 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0275 o poskytnutí účelovej dotácie
900,00 € Slovenský skauting, 2. zbor Dlhých mačiek Trnava Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0190 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0190 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Občianske združenie hornosalibských koniarov - NYERGES Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/HC/0230 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/HC/0230 o poskytnutí účelovej dotácie
1 705,00 € Majorette BIBI, o. z. Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SI/0310 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SI/0310 o poskytnutí účelovej dotácie
1 250,00 € Športovo strelecký klub BETA 77 Holíč Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/SI/0259 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/SI/0259 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € BVSK s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Z M L U V A o výpožičke hnuteľného majetku
Z M L U V A o výpožičke hnuteľného majetku
0,00 € Autogroup TT, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0238 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0238 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Združenie kresťanských seniorov Slovenska Klub Hlohovec Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/HC/0332 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/HC/0332 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € Občianske združenie dôchodcov ŠANEC Leopoldov Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0159 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0159 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € ŠPORTUJSNAMI Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0018 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0018 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € Obec Topoľníky Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
DODATOK č. 5/2024 k Zmluve č. 05/2022/ROSA-DSS/T
DODATOK č. 5/2024 k Zmluve č. 05/2022/ROSA-DSS/T
1 642,65 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj