Centrálny register zmlúv

Turčianska galéria v Martine

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
014/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Turčianska galéria v Martine
9. Marec 2023
Zmluva o výpožičke diela
011/2023
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Turčianska galéria v Martine
9. Marec 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
012/2023
0,00 € Oravská galéria Turčianska galéria v Martine
24. Február 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
009/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská národná galéria Turčianska galéria v Martine
22. Február 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta
007/2023
5,00 € Mesto Martin Turčianska galéria v Martine
22. Február 2023
Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely
008/2023
0,00 € Oľga Vongrejová Turčianska galéria v Martine
21. Február 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
005/2023
0,00 € Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v LM Turčianska galéria v Martine
21. Február 2023
Zmluva o dielo
006/2023
0,00 € PhDr. Jarmila Kováčová Turčianska galéria v Martine
16. Február 2023
Zmluva o spolupráci
04/2023
200,00 € Matica slovenská Turčianska galéria v Martine
15. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
003/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Turčianska galéria v Martine
31. Január 2023
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
002/2023
12 199,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Turčianska galéria v Martine
18. Január 2023
Zmluva o spolupráci č. 1/2023
001/2023
30,00 € Rodičovské združenie pri ZUŠ Martin Turčianska galéria v Martine
20. December 2022
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023
068/2022
410,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Turčianska galéria v Martine
29. December 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
067/2022
Doplnená
1 560,00 € M-Falcon, s. r. o. Turčianska galéria v Martine
29. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
070/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Turčianska galéria v Martine
20. December 2022
Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2022
069/2022
3 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Turčianska galéria v Martine
19. December 2022
Licenčná zmluva č. 061/2022
061/2022
0,00 € Peter Rónai Turčianska galéria v Martine
15. December 2022
Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Turčianskej galérie
066/2022
Doplnená
0,00 € Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník Turčianska galéria v Martine
13. December 2022
Dodatok č. 2 k zamestnaneckej dohode pre zamestnancov TG
065/2022
0,00 € Mgr. Lenka Denková Turčianska galéria v Martine
8. December 2022
Darovacia zmluva
057/2022
5 000,00 € Peter Rónai Turčianska galéria v Martine