Centrálny register zmlúv

Turčianska galéria v Martine

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Zmluva o dielo
035/2023
250,00 € Barbora Bohušová Turčianska galéria v Martine
24. Máj 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
024/2023
Doplnená
0,00 € Terézia Rybářová Turčianska galéria v Martine
24. Máj 2023
Zmluva o dielo
036/2023
800,00 € Patrik Krajčovič Turčianska galéria v Martine
24. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
037/2023
0,00 € Galéria Jána Koniarka v Trnave Turčianska galéria v Martine
18. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
029/2023
30,00 € Rodičovské združenie pri ZUŠ Martin Turčianska galéria v Martine
22. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
027/2023
500,00 € La guitaromanie, o.z., Turčianska galéria v Martine
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
028/2023
50,00 € Kultúrna platforma PARTA, o.z. Turčianska galéria v Martine
17. Máj 2023
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
033/2023
6 944,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Turčianska galéria v Martine
16. Máj 2023
Zmluva o dielo
025/2023
Doplnená
5 102,10 € Jakub Tóth Turčianska galéria v Martine
11. Máj 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
021/2023
0,00 € Mgr. art. Pavol Rodzenák Turčianska galéria v Martine
11. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta
026/2023
15,00 € Mesto Martin Turčianska galéria v Martine
28. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely
020/2023
0,00 € Zuzana Štefunková Rusinová Turčianska galéria v Martine
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-531-01717
022/2023
8 000,00 € Fond na podporu umenia Turčianska galéria v Martine
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-531-01719
023/2023
6 500,00 € Fond na podporu umenia Turčianska galéria v Martine
17. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
019/2023
0,00 € Turčianska knižnica v Martine Turčianska galéria v Martine
28. Marec 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
010/2023
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Turčianska galéria v Martine
20. December 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
062/2022
0,00 € Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici Turčianska galéria v Martine
30. Marec 2023
Zmluva o reštaurovaní
015/2023
8 750,00 € Mgr. Art. Štefan Kocka, člen Komory reštaurátorov Turčianska galéria v Martine
28. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
016/2023
0,00 € Stredoslovenská galéria Turčianska galéria v Martine
16. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
013/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská národná knižnica Turčianska galéria v Martine