Centrálny register zmlúv

Turčianska galéria v Martine

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2023
Darovacia zmluva
052/2023
1 800,00 € Terézia Rybářová Turčianska galéria v Martine
10. August 2023
Licenčná zmluva
053/2023
0,00 € Terézia Rybářová Turčianska galéria v Martine
10. August 2023
Zmluva o dielo
054/2023
200,00 € Kristína Janka Rábeková Turčianska galéria v Martine
20. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti odídenca za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce
046/2023
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Turčianska galéria v Martine
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
042/2023
0,00 € Kultúrna scéna MARTIN Turčianska galéria v Martine
30. Jún 2023
Darovacia zmluva
049/2023
11 700,00 € Mgr. art. Miloš Kopták Turčianska galéria v Martine
30. Jún 2023
Licenčná zmluva
050/2023
11 700,00 € Mgr. art. Miloš Kopták Turčianska galéria v Martine
20. Jún 2023
Zmluva o dielo
043/2023
500,00 € Ľubica Kobová Turčianska galéria v Martine
20. Jún 2023
Zmluva o dielo
044/2023
600,00 € Pavel Koraus Turčianska galéria v Martine
20. Jún 2023
Zmluva o dielo
048/2023
500,00 € Ivana Rumanová Turčianska galéria v Martine
19. Jún 2023
Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely
047/2023
0,00 € Nataša Štefunková Turčianska galéria v Martine
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
041/2023
30,00 € Rodičovské združenie pri ZUŠ Martin Turčianska galéria v Martine
11. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
018/2023
130,00 € Súkromná základná umelecká škola Turčianska galéria v Martine
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-540-02572
039/2023
7 000,00 € Fond na podporu umenia Turčianska galéria v Martine
2. Jún 2023
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
040/2023
3 906,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Turčianska galéria v Martine
26. Máj 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
038/2023
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Turčianska galéria v Martine
24. Máj 2023
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca
030/2023
188,80 € Hudba z Marsu - Roman Látka Turčianska galéria v Martine
24. Máj 2023
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca
031/2023
377,60 € Hudba z Marsu - Michal Štofej Turčianska galéria v Martine
24. Máj 2023
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca
032/2023
250,00 € Hudba z Marsu - Róbert Szegény Turčianska galéria v Martine
24. Máj 2023
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca
034/2023
408,16 € Mgr. art. Tibor Kubička Turčianska galéria v Martine