Centrálny register zmlúv

Turčianska galéria v Martine

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Dohoda o vypořádaní bezduvodného obohacení a Dohoda o narovnání
025/2022
0,00 € Muzeum umění Olomouc Turčianska galéria v Martine
30. Jún 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o spolurpcí č. 010/504/2021
026/2022
0,00 € Muzeum umění Olomouc Turčianska galéria v Martine
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke diel na výstavné účely č. 131/679/2021
027/2022
0,00 € Martin Derner Turčianska galéria v Martine
28. Jún 2022
Zamestnávateľská zmluva
024/2022
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Turčianska galéria v Martine
20. Jún 2022
Zmluva o spolupráci č. 022/2022
022/2022
30,00 € La guitaromanie, o.z., Turčianska galéria v Martine
10. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 021/2022
021/2022
Doplnená
1 700,00 € Mário Nguyen Turčianska galéria v Martine
18. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
018/2022
2 504,00 € Peter Rónai Turčianska galéria v Martine
18. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022
019/2022
5 625,00 € Peter Rónai Turčianska galéria v Martine
18. Máj 2022
Licenčná zmluva č. 1/2022
020/2022
0,00 € Peter Rónai Turčianska galéria v Martine
10. Máj 2022
Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely
017/2022
0,00 € Magdaléna Mudrochová Turčianska galéria v Martine
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 015/2022
015/2022
50,00 € Združenie priateľov DDS Kamarát Turčianska galéria v Martine
4. Máj 2022
Zmluva o dielo 016/2022
016/2022
800,00 € Katarína Škamlová Turčianska galéria v Martine
27. Apríl 2022
Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100, Dohoda o preddavkových platbách na rok 2022
014/2022
4 220,00 € Martinská teplárenská, a.sl Turčianska galéria v Martine
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01956
011/2022
3 500,00 € Fond na podporu umenia Turčianska galéria v Martine
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-531-01957
012/2022
5 000,00 € Fond na podporu umenia Turčianska galéria v Martine
14. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-533-02013
013/2022
5 000,00 € Fond na podporu umenia Turčianska galéria v Martine