Centrálny register zmlúv

Turčianska galéria v Martine

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Zmluva o výpožičke diela
069/2023
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Turčianska galéria v Martine
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci
066/2023
150,00 € Český spolok na Slovensku Turčianska galéria v Martine
6. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta
068/2023
30,00 € Mesto Martin Turčianska galéria v Martine
10. Október 2023
Komisionárska zmluva
067/2023
10,00 € Galéria Jána Koniarka v Trnave Turčianska galéria v Martine
14. September 2023
Zmluva o úschove umeleckého diela
065/2023
0,00 € Mesto Vrútky Turčianska galéria v Martine
8. September 2023
Darovacia zmluva
056/2023
12 000,00 € Prof. dr hab. Mgr. art Patrik Kovačovský Turčianska galéria v Martine
8. September 2023
Licenčná zmluva
058/2023
0,00 € Prof. dr hab. Mgr. art Patrik Kovačovský Turčianska galéria v Martine
6. September 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
064/2023
0,00 € Galéria Jána Koniarka v Trnave Turčianska galéria v Martine
5. September 2023
Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely
060/2023
0,00 € Šimon Chovan Turčianska galéria v Martine
5. September 2023
Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely
061/2023
0,00 € Prof. dr hab. Mgr. art Patrik Kovačovský Turčianska galéria v Martine
5. September 2023
Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely
062/2023
0,00 € Martin Piaček Turčianska galéria v Martine
4. September 2023
Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely
059/2023
0,00 € dr hab. Renata Pacyna Turčianska galéria v Martine
28. August 2023
Zmluva o spolupráci
057/2023
0,00 € OC Galéria Martin Turčianska galéria v Martine
28. August 2023
Zmluva o dielo
063/2023
200,00 € Pavel Koraus Turčianska galéria v Martine
18. August 2023
Zmluva o dielo
055/2023
1 000,00 € Ivan Bílý Turčianska galéria v Martine
10. August 2023
Darovacia zmluva
052/2023
1 800,00 € Terézia Rybářová Turčianska galéria v Martine
10. August 2023
Licenčná zmluva
053/2023
0,00 € Terézia Rybářová Turčianska galéria v Martine
10. August 2023
Zmluva o dielo
054/2023
200,00 € Kristína Janka Rábeková Turčianska galéria v Martine
20. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti odídenca za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce
046/2023
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Turčianska galéria v Martine
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
042/2023
0,00 € Kultúrna scéna MARTIN Turčianska galéria v Martine