Centrálny register zmlúv

Turčianska galéria v Martine

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
027/2024
500,00 € La guitaromanie, o.z., Turčianska galéria v Martine
28. Máj 2024
Zmluva o dielo
031/2024
200,00 € Miloš Kopták Turčianska galéria v Martine
28. Máj 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
032/2024
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Turčianska galéria v Martine
16. Máj 2024
Zmluva o dielo
029/2024
200,00 € Kristína Janka Rábeková Turčianska galéria v Martine
7. Máj 2024
Zmluva o dielo
028/2024
600,00 € Mgr. Jakub Juhás Turčianska galéria v Martine
30. Apríl 2024
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov
025/2024
100,00 € GALĚRIA MARTIN, s.r.o. Turčianska galéria v Martine
30. Apríl 2024
Delimitačný protokol
026/2024
0,00 € Občianske združenie Všetko pre teba - C.I.T. Turčianska galéria v Martine
15. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
024/2024
100,00 € GALĚRIA MARTIN, s.r.o. Turčianska galéria v Martine
28. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
019/2024
0,00 € Slovenská národná galéria Turčianska galéria v Martine
26. Marec 2024
Zmluva o dielo
021/2024
600,00 € Martin Hrvol Turčianska galéria v Martine
26. Marec 2024
Zmluva o dielo
022/2024
600,00 € MgA. Tomáš Moravanský Turčianska galéria v Martine
26. Marec 2024
Zmluva o dielo
023/2024
600,00 € Samuel Velebný Turčianska galéria v Martine
21. Marec 2024
Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely
018/2024
0,00 € Jozef Mužila Turčianska galéria v Martine
19. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
020/2024
0,00 € Mesto Martin Turčianska galéria v Martine
18. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
002/2024
0,00 € RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o. Turčianska galéria v Martine
12. Marec 2024
Zmluva o úschove umeleckého diela
017/2024
0,00 € Odbor kriminálnej polície ORPZ Martin Turčianska galéria v Martine
11. Marec 2024
Zmluva o mediálnej spolupráci
016/2024
300,00 € Mixér, o. z. Turčianska galéria v Martine
6. Marec 2024
Zmluva o dielo
012/2024
200,00 € PhDr. Eva Ľuptáková Turčianska galéria v Martine
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-01108
014/2024
8 000,00 € Fond na podporu umenia Turčianska galéria v Martine
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-01096
015/2024
6 000,00 € Fond na podporu umenia Turčianska galéria v Martine