Centrálny register zmlúv

Turčianska galéria v Martine

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Zmluva o spolupráci
039/2022
11 000,00 € Národné osvetové centrum Turčianska galéria v Martine
14. September 2022
Mandátna zmluva
040/2022
35,00 € Ing. arch. Zuzana Mendelová Turčianska galéria v Martine
14. September 2022
Mandátna zmluva
041/2022
35,00 € Ing. arch. Dušan Voštenák Turčianska galéria v Martine
9. September 2022
Darovacia zmluva
035/2022
0,00 € Zuzana Štefunková Rusinová Turčianska galéria v Martine
5. September 2022
Licenčná zmluva č. 36/2022
036/2022
0,00 € Zuzana Štefunková Rusinová Turčianska galéria v Martine
5. September 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta
037/2022
5,00 € Mesto Martin Turčianska galéria v Martine
25. August 2022
Zmluva o dielo 034/2022
034/2022
130,00 € Martina Mäsiarová Turčianska galéria v Martine
18. August 2022
Zmluva o spolupráci
033/2022
100,00 € OZ Žena v tiesni Turčianska galéria v Martine
4. August 2022
Zmluva o reštaurovaní
032/2022
4 220,00 € Mgr. Art. Štefan Kocka, člen Komory reštaurátorov Turčianska galéria v Martine
2. August 2022
Zmluva o spolupráci
030/2022
0,00 € Východočeská galerie v Pardubicích Turčianska galéria v Martine
25. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-04011
031/2022
2 500,00 € Fond na podporu umenia Turčianska galéria v Martine
6. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
029/2022
0,00 € Book Art Museum / Muzeum Ksiazki Artystycznej Fundacja Correspondance des Arts Turčianska galéria v Martine
4. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
028/2022
0,00 € Kultúrna scéna MARTIN Turčianska galéria v Martine
28. Jún 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti odídenca za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce
023/2022
2 657,28 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Turčianska galéria v Martine
30. Jún 2022
Dohoda o vypořádaní bezduvodného obohacení a Dohoda o narovnání
025/2022
0,00 € Muzeum umění Olomouc Turčianska galéria v Martine
30. Jún 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o spolurpcí č. 010/504/2021
026/2022
0,00 € Muzeum umění Olomouc Turčianska galéria v Martine
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke diel na výstavné účely č. 131/679/2021
027/2022
0,00 € Martin Derner Turčianska galéria v Martine
28. Jún 2022
Zamestnávateľská zmluva
024/2022
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Turčianska galéria v Martine
20. Jún 2022
Zmluva o spolupráci č. 022/2022
022/2022
30,00 € La guitaromanie, o.z., Turčianska galéria v Martine
10. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 021/2022
021/2022
Doplnená
1 700,00 € Mário Nguyen Turčianska galéria v Martine