Centrálny register zmlúv

Turčianska galéria v Martine

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2022
Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely
017/2022
0,00 € Magdaléna Mudrochová Turčianska galéria v Martine
18. Máj 2022
Licenčná zmluva č. 1/2022
020/2022
0,00 € Peter Rónai Turčianska galéria v Martine
28. Jún 2022
Zamestnávateľská zmluva
024/2022
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Turčianska galéria v Martine
30. Jún 2022
Dohoda o vypořádaní bezduvodného obohacení a Dohoda o narovnání
025/2022
0,00 € Muzeum umění Olomouc Turčianska galéria v Martine
30. Jún 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o spolurpcí č. 010/504/2021
026/2022
0,00 € Muzeum umění Olomouc Turčianska galéria v Martine
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke diel na výstavné účely č. 131/679/2021
027/2022
0,00 € Martin Derner Turčianska galéria v Martine
4. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
028/2022
0,00 € Kultúrna scéna MARTIN Turčianska galéria v Martine
6. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
029/2022
0,00 € Book Art Museum / Muzeum Ksiazki Artystycznej Fundacja Correspondance des Arts Turčianska galéria v Martine
2. August 2022
Zmluva o spolupráci
030/2022
0,00 € Východočeská galerie v Pardubicích Turčianska galéria v Martine
5. September 2022
Licenčná zmluva č. 36/2022
036/2022
0,00 € Zuzana Štefunková Rusinová Turčianska galéria v Martine
9. September 2022
Darovacia zmluva
035/2022
0,00 € Zuzana Štefunková Rusinová Turčianska galéria v Martine
5. Október 2022
Komisionárska zmluva
043/2022
0,00 € PILOT Turčianska galéria v Martine
27. Október 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
049/2022
0,00 € Slovenská národná knižnica Turčianska galéria v Martine
27. Október 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
053/2022
0,00 € Jozef Ciller Turčianska galéria v Martine
29. November 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
059/2022
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine Turčianska galéria v Martine
13. December 2022
Dodatok č. 2 k zamestnaneckej dohode pre zamestnancov TG
065/2022
0,00 € Mgr. Lenka Denková Turčianska galéria v Martine
15. December 2022
Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Turčianskej galérie
066/2022
Doplnená
0,00 € Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník Turčianska galéria v Martine
19. December 2022
Licenčná zmluva č. 061/2022
061/2022
0,00 € Peter Rónai Turčianska galéria v Martine
20. December 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
062/2022
0,00 € Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici Turčianska galéria v Martine
29. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
070/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Turčianska galéria v Martine