Centrálny register zmlúv

Turčianska galéria v Martine

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-532-04643
004/2024
7 000,00 € Fond na podporu umenia Turčianska galéria v Martine
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
072/2023
90,00 € Rodičovské združenie pri ZUŠ Martin Turčianska galéria v Martine
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
003/2024
360,00 € Zdravie Martin, s.r.o. Turčianska galéria v Martine
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-533-04645
001/2024
100 000,00 € Fond na podporu umenia Turčianska galéria v Martine
13. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná
051/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Turčianska galéria v Martine
24. Október 2023
Nájomná zmluva
071/2023
Doplnená
7 099,44 € Mesto Martin Turčianska galéria v Martine
7. December 2023
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024
087/2023
18 320,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Turčianska galéria v Martine
19. December 2023
Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov Turčianskej galérie
091/2023
0,00 € Mgr. Lenka Denková - zamestnanecký dôverník Turčianska galéria v Martine
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
074/2023
250,00 € Súkromná základná umelecká škola Turčianska galéria v Martine
14. December 2023
Zmluva o dielo
088/2023
200,00 € Mgr. Petra Hanáková, PhD. Turčianska galéria v Martine
14. December 2023
Zmluva o dielo
089/2023
200,00 € Mgr. Daniela Čarná, PhD. Turčianska galéria v Martine
14. December 2023
Zmluva o dielo
090/2023
100,00 € Lucia Dobošová Turčianska galéria v Martine
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
073/2023
100,00 € Občianske združenie FONÁRIK Turčianska galéria v Martine
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
086/2023
120,00 € Hronček & Partners, s.r.o. Turčianska galéria v Martine
6. December 2023
Zmluva o spolupráci
076/2023
280,00 € Združenie turčianskych muzikantov Turčianska galéria v Martine
5. December 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta
083/2023
5,00 € Mesto Martin Turčianska galéria v Martine
5. December 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta
084/2023
30,00 € Mesto Martin Turčianska galéria v Martine
5. December 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme majetku mesta
085/2023
15,00 € Mesto Martin Turčianska galéria v Martine
4. December 2023
Zmluva o dielo
082/2023
200,00 € Mgr. Zuzana Sýkorová Turčianska galéria v Martine
30. November 2023
Zmluva o dielo
077/2023
700,00 € Mgr. art. Kristína Turčanová Turčianska galéria v Martine