Centrálny register zmlúv

Turčianska galéria v Martine

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
019/2024
0,00 € Slovenská národná galéria Turčianska galéria v Martine
26. Marec 2024
Zmluva o dielo
021/2024
600,00 € Martin Hrvol Turčianska galéria v Martine
26. Marec 2024
Zmluva o dielo
022/2024
600,00 € MgA. Tomáš Moravanský Turčianska galéria v Martine
26. Marec 2024
Zmluva o dielo
023/2024
600,00 € Samuel Velebný Turčianska galéria v Martine
21. Marec 2024
Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely
018/2024
0,00 € Jozef Mužila Turčianska galéria v Martine
19. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
020/2024
0,00 € Mesto Martin Turčianska galéria v Martine
18. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
002/2024
0,00 € RUMANSKÝ ART CENTRE, n.o. Turčianska galéria v Martine
12. Marec 2024
Zmluva o úschove umeleckého diela
017/2024
0,00 € Odbor kriminálnej polície ORPZ Martin Turčianska galéria v Martine
11. Marec 2024
Zmluva o mediálnej spolupráci
016/2024
300,00 € Mixér, o. z. Turčianska galéria v Martine
6. Marec 2024
Zmluva o dielo
012/2024
200,00 € PhDr. Eva Ľuptáková Turčianska galéria v Martine
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-01108
014/2024
8 000,00 € Fond na podporu umenia Turčianska galéria v Martine
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-531-01096
015/2024
6 000,00 € Fond na podporu umenia Turčianska galéria v Martine
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
013/2024
250,00 € Boels Slovensko s.r.o. (Rentpartner) Turčianska galéria v Martine
1. Marec 2024
Kúpna a licenčná zmluva
006/2024
9 000,00 € Martin Derner Turčianska galéria v Martine
15. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
010/2024
0,00 € Oravská galéria Turčianska galéria v Martine
15. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
011/2024
0,00 € Oravská galéria Turčianska galéria v Martine
8. Február 2024
Zmluva o spolupráci
009/2024
100,00 € Živena, spolok slovenských žien, Miestny odbor Živena Martin Turčianska galéria v Martine
6. Február 2024
Komisionárska zmluva
005/2024
79,50 € Tiktaalik s. r. o. Turčianska galéria v Martine
6. Február 2024
Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
008/2024
7 293,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Turčianska galéria v Martine
5. Február 2024
Zmluva o údržbe a servise na odborné prehliadky a skúšky, pravidelné kontroly a operatívny servis
007/2024
1 455,90 € DELTECH, a. s. Turčianska galéria v Martine