Centrálny register zmlúv

Obec Nemčice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Zmluva č. 933/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
933/2024/OSČ
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
14. Jún 2024
Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie (Mandátna zmluva) č. 25.1/2024
25.1/2024/MZ
2 700,00 € eR STAR s. r. o., so sídlom Banská Bystrica 974 01974 01, Trieda SNP 75 Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
14. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 26.2/2024
26.2/2024/ZoD
2 700,00 € eR STAR s. r. o., so sídlom Banská Bystrica 974 01974 01, Trieda SNP 75 Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
12. Jún 2024
Zmluva č.14/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
14/2024/PKD
80,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Mária Vaňová
12. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.: 001/469729/24-001/000
001/469729/24-001/000
185 607,10 € VÚB, a. s., Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava Lukáš Grác a Ing. Veronika Grácová
11. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/96/2024-11/2024
20,00 € Obec Nemčice Mária Vaňová
10. Jún 2024
Kúpna zmluva 00563/2024-PKZ - K40029/24.00 a Zmluva o zriadení predkupného práva
00563/2024-PKZ -K40029/24.00
3 006,15 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, 817 15 Bratislava
6. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/95/2024-10/2024
20,00 € Obec Nemčice Anna Palušová
5. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/111/2024-12/2024
60,00 € Obec Nemčice Zuzana Kiková
5. Jún 2024
Zmluva č. 13/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
13/2024/PKD
250,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Ján Cabaj
29. Máj 2024
Zmluva o vykonaní hudobnej produkcie - Martina Bujnová
2/2024/ZoVHP-MB
300,00 € Martina Bujnová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
29. Máj 2024
Zmluva o vykonaní hudobnej produkcie - Radoslav Bujna
1/2024/ZoVHP-RB
300,00 € Radoslav Bujna Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
29. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
D/k Z A2032842
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
17. Máj 2024
NZ - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 25.4.2024
N 115/2024, NZ 15036/2024
0,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Lukáš Grác a Ing. Veronika Grácová
15. Máj 2024
Zmluva č.11/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
11/2024/PKD
410,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Bronislava Romanová
2. Máj 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 00214/2024-PKZO-K40002/24.00
00214/2024-PKZO-K40002/24.00
20 454,09 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, 817 15 Bratislava Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica)
N 77/2024
54 032,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Jozef Kolník a Daniela Kolníková
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica)
N 75/2024
99 566,73 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Mgr. Mária Hrdá
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica)
N 78/2024
56 147,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Pavol Bíro a Stanislava Bírová
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica)
N 81/2024
53 702,60 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Ing. Lukáš Hubinský a MUDr. Dominika Hubinská