Centrálny register zmlúv

Obec Nemčice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Dodatok č.1-100/2023 ku zmluve č. A/235/2013-147/A
1-100/2023
20,00 € Milan Kindl Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
30. Máj 2023
Dodatok č.1-99/2023 ku zmluve č. B/67/2013-110/111/B
1-99/2023
40,00 € Milan Kindl Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
30. Máj 2023
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 23
23/2023/OaZKO
0,00 € BIMETAL CNC s. r. o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
24. Máj 2023
Zmluva číslo D/82/2023-98/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
D/82/2023-98/2023
40,00 € Gabriela Krajčovičová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
23. Máj 2023
Zmluva číslo D/63/2023-97/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
D/63/2023-97/2023
20,00 € Lenka Jančovičová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
23. Máj 2023
Dodatok č.1-96/2023 ku zmluve č. A/18/2013-37/38/A
1-96/2023
40,00 € Augustín Jančovič Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
23. Máj 2023
Dodatok č.1-95/2023 ku zmluve č. A/129/2013-269/270/A
1-95/2023
40,00 € Augustín Jančovič Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
18. Máj 2023
Zmluva číslo B/35/2023-94/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
B/35/2023-94/2023
40,00 € Jozef Makový Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
18. Máj 2023
Dodatok č.1-93/2023 ku zmluve č. D/3/2013-4/5/D
1-93/2023
40,00 € Beáta Csakyová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
18. Máj 2023
Zmluva číslo B/3/2023-92/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
B/3/2023-92/2023
40,00 € Mário Kopček Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
16. Máj 2023
Zmluva číslo D/25/2023-91/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
D/25/2023-91/2023
40,00 € Alena Rusňáková Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
6. Máj 2023
Zmluva číslo D/69/2023-90/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
D/69/2023-90/2023
20,00 € Hedviga Kúchová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
3. Máj 2023
Zmluva číslo A/47/2023-88/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
A/47/2023-88/2023
20,00 € Alena Jánošová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
3. Máj 2023
Zmluva číslo A/21/2023-87/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
A/21/2023-87/2023
40,00 € Alena Jánošová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
28. Apríl 2023
Zmluva číslo D/73/2023-85/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
D/73/2023-85/2023
20,00 € Amália Žitňanská Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
28. Apríl 2023
Zmluva č. 11/2023 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
11/2023/PKD
280,00 € Martina Janáková Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
28. Apríl 2023
Zmluva číslo B/39/2023-86/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
B/39/2023-86/2023
20,00 € Ľubica Szabová, Ing. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
26. Apríl 2023
Zmluva č. 10/2023 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
10/2023/PKD
200,00 € Elena Gonová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
26. Apríl 2023
Zmluva č. 2/2023 o výpožičke inventáru od obce Nemčice
2/2023/VI
0,00 € Natália Labudová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
20. Apríl 2023
Zmluva číslo D/64/2023-82/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
D/64/2023-82/2023
20,00 € Elena Kamenská Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice