Centrálny register zmlúv

Obec Nemčice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke inventáru od obce Nemčice
3/2022/VI
0,00 € Adrián Kmeť Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
9. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke inventáru od obce Nemčice
2/2022/VI
0,00 € Adrián Kmeť Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
9. Apríl 2022
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
1/2022/Doh.
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
23. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke inventáru od obce Nemčice
4/2022/VI
0,00 € Adrián Kmeť Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
29. Apríl 2022
Dodatok č. 10 k zmluve č. 36/2008 o odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu
10
0,00 € NEHLSEN-EKO spol. s r.o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
10. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
1/2022/ZoZOP
0,00 € Obchodná akadémia Topoľčany Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
25. Máj 2022
Kúpna zmluva-rámcová
PU028/2022
0,00 € ATC-JR, s.r.o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
31. Máj 2022
Dodatok k zmluve č. 10/2007
1
0,00 € Marián Šobáň - Firma Víno Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
15. Jún 2022
Darovacia zmluva
ZML3/63/2021-230
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
16. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
ZoZVB
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
6. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení prevádzky verejného osvetlenia v priem. zóne Nemčice
1/2022/ZoZPVO
0,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Ivana Urminská
10. Júl 2022
Darovacia zmluva - Notárska zápisnica
1/2022/DZ
0,00 € PEMAT Slovakia, s.r.o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
6. September 2022
Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb
1/2022/PS-EB
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
17. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
1/2022/ZoPPV
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2 Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. November 2022
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 22
22
0,00 € EDISON ELECTRIC s.r.o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
7. December 2022
Kúpna zmluva
3/2022/KZ
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
2. Január 2023
Dodatok č.11
č.11
0,00 € NEHLSEN-EKO spol. s r.o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
10. Január 2023
Nájomná zmluva č.6.2/NE
6.2/NE
0,00 € Ing. Stanislava Šimunová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
10. Január 2023
Nájomná zmluva č.5.2/NE
5.2/NE
0,00 € Františka Gabrielová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
10. Január 2023
Nájomná zmluva č.4.2/NE
4.2/NE
0,00 € Ingrida Hronkovičová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice