Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Nemčice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
Zmluva č. 18/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
18/2024/PKD
380,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Patrícia Daňová
19. Júl 2024
Zmluva č. 17/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
17/2024/PKD
380,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Erik Boháčik
17. Júl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica) č. N 184/2024, NZ 22140/2024
N 184/2024, NZ 22140/2024
67 166,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Ing. Tomáš Kučerka a Ing. Zuzana Kučerková
17. Júl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica) č. N 174/2024, NZ 22158/2024
N 174/2024, NZ 22158/2024
79 206,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Ivan Visolajský a Lucia Visolajská
17. Júl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica) č. N 168/2024, NZ 22131/2024
N 168/2024, NZ 22131/2024
53 085,60 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Peter Božik
16. Júl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica) č. N 167/2024, NZ 21889/2024
N 167/2024, NZ 21889/2024
67 244,10 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Augustín Vanek a Ing. Mira Vanek
15. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/97/2024-14/2024
20,00 € Obec Nemčice Mária Vaňová
11. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00561/2024-PKZP-K40038/24.00
00561/2024-PKZP-K40038/24.00
307,84 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
28. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
U/1/2024-13/2024
10,00 € Obec Nemčice Márius Markovič
28. Jún 2024
Zmluva č. 16/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
16/2024/PKD
380,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Zuzana Karvayová
26. Jún 2024
Zmluva č. 15/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
15/2024/PKD
100,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Základná škola J.Hollého Topoľčany (Ivana Terlandová)
20. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
ZSE/2-2024
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
20. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny Firmalndividual Aktiv
ZSE/1-2024
0,00 € ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
17. Jún 2024
Zmluva č. 933/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
933/2024/OSČ
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
14. Jún 2024
Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie (Mandátna zmluva) č. 25.1/2024
25.1/2024/MZ
2 700,00 € eR STAR s. r. o., so sídlom Banská Bystrica 974 01974 01, Trieda SNP 75 Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
14. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 26.2/2024
26.2/2024/ZoD
2 700,00 € eR STAR s. r. o., so sídlom Banská Bystrica 974 01974 01, Trieda SNP 75 Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
12. Jún 2024
Zmluva č.14/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
14/2024/PKD
80,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Mária Vaňová
12. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.: 001/469729/24-001/000
001/469729/24-001/000
185 607,10 € VÚB, a. s., Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava Lukáš Grác a Ing. Veronika Grácová
11. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/96/2024-11/2024
20,00 € Obec Nemčice Mária Vaňová
10. Jún 2024
Kúpna zmluva 00563/2024-PKZ - K40029/24.00 a Zmluva o zriadení predkupného práva
00563/2024-PKZ -K40029/24.00
3 006,15 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, 817 15 Bratislava