Centrálny register zmlúv

Obec Nemčice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
ZoZS/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
13. Marec 2024
Zámenná zmluva - A.Kmeť
N 57/2024
240 000,00 € Adrián Kmeť Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
12. Marec 2024
Zmluva o dielo - Rozšírenie cintorína Nemčice - chodníky
ZoD/2024
47 718,96 € HDM - HYDROMELIORÁCIE, spol. s r.o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
7. Marec 2024
Zmluva č. 7/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
7/2024/PKD
250,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Juraj Zeliska
6. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/62/2024-9/2024
20,00 € Obec Nemčice Rastislav Žák
3. Február 2024
Zmluva č. 6/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach.
6/2024/PKD
400,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Poľovnícke združenie Vinohrady Závada, Záhrady 300
1. Február 2024
Zmluva č. 5/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
5/2024/PKD
410,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Dominik Ďurič
1. Február 2024
Zmluva č. 4/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
4/2024/PKD
380,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Anna Kollárová
31. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/192/2024-
20,00 € Obec Nemčice Ľubomír Gabriel
31. Január 2024
Zmluva č. 3/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
3/2024/PKD
100,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice KST Žochár Topoľčany
31. Január 2024
Zmluva číslo A/199/2024-1/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
A/199/2024-1/2024
40,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Michal Jančovič
17. Január 2024
Zmluva č. 2/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
2/2024/PKD
200,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Patrik Hlavina
16. Január 2024
Dodatok č.12 k Zmluve č. 36/2008 o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálneho odpadu a separovaných zložiek z obce
12
0,00 € NEHLSEN-EKO spol. s r.o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
10. Január 2024
Zmluva č. 1/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
1/2024/PKD
280,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Jozef Mozola
4. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2023
618/2023
15 000,00 € Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
3. Január 2024
Dodatok č. 6 k zmluve č. 3/2017 o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním
6
0,00 € Skládka komunálneho odpadu Bojná,s.r.o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
28. December 2023
Zmluva č.1 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
1/2023/FP
1 200,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice PE-ES, n.o.
20. December 2023
Zmluva č. 29/2023 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
29/2023/PKD
50,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Jarmila Halová
20. December 2023
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta, Dodatok č.160/2023 ku zmluve č. E/45/2013-80/81/E
1-160/2023
40,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Peter Štuchal
20. December 2023
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta, Dodatok č.1-159/2023 ku zmluve č. A/64/2013-409/410/A
1-159/2023
40,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Peter Štuchal