Centrálny register zmlúv

Obec Nemčice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta, Dodatok č.1-127/2023 ku zmluve č. A/87/2013-360/A
1-127/2023
20,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Zdenka Dovičinová
25. Október 2023
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta, Dodatok č.1-128/2023 ku zmluve č. A/188/2013-218/A
1-128/2023
20,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Zdenka Dovičinová
25. Október 2023
Zmluva číslo A/175/2023-129/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
A/175/2023-129/2023
40,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Zdenko Krumpár
16. Október 2023
Zmluva číslo D/92/2023-125/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
D/92/2023-125/2023
20,00 € Mário Balajka Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
16. Október 2023
Zmluva číslo D/91/2023-124/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
D/91/2023-124/2023
20,00 € Mário Balajka Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
12. Október 2023
Zmluva číslo D/94/2023-123/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
D/94/2023-123/2023
40,00 € Mária Grznáriková Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
11. Október 2023
Zmluva o dielo - Rozhlasový a varovný systém obce
2/2023/ZoD
7 500,00 € EMPEMONT Slovakia s. r. o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
10. Október 2023
Zmluva č. 24/2023 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
24/2023/PKD
80,00 € Renáta Čuháková Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
7. Október 2023
Zmluva č. 23/2023 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
23/2023
350,00 € Lýdia Mináriková Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
7. Október 2023
Zmluva č. 22/2023 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
22/2023
350,00 € Daniel Grman Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
7. Október 2023
Zmluva číslo D/93/2023-122/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
D/93/2023-122/2023
40,00 € Jozef Fischer Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
4. Október 2023
Zmluva č. 21/2023 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
21/2023/PKD
350,00 € Ivana Božiková Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
4. Október 2023
Zmluva číslo A/89/2023-121/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
A/89/2023-121/2023
20,00 € Jozef Rybanský Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
2/2023/ZouBKZ
4,00 € Jozef Patrovič Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
2. Október 2023
Zmluva o audítorskej činnosti
3/9/2023
750,00 € Audítorska spoločnosť s.r.o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
2. Október 2023
Zmluva č. 20/2023 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
20/2023/PKD
250,00 € Peter Schlosser Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
28. September 2023
Zmluva o prevzatí dlhu
1/2023/ZoPD
3 455,75 € Starmind Investment a.s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
28. September 2023
Zmluva číslo C/101/2023-120/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
C/101/2023-120/2023
20,00 € Helena Niznerová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
28. September 2023
Dodatok č.1-119/2023 ku zmluve č. A/237/2013-80/81/A
1-119/2023
40,00 € Milan Šramatý, Ing. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
28. September 2023
Dodatok č.1-118/2023 ku zmluve č. A/144/2013-290/A
1-118/2023
20,00 € Milan Šramatý, Ing. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice