Centrálny register zmlúv

Obec Nemčice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác „Rozšírenie IBV Nemčice – komunikácie a chodníky“
1/2023/ZoD
427 438,04 € STRABAG s.r.o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
13. Marec 2024
Zámenná zmluva - A.Kmeť
N 57/2024
240 000,00 € Adrián Kmeť Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
12. Jún 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.: 001/469729/24-001/000
001/469729/24-001/000
185 607,10 € VÚB, a. s., Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava Lukáš Grác a Ing. Veronika Grácová
9. August 2022
Zmluva o dielo
4/2022/ZoD
145 050,25 € NMT Company s.r.o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica)
N 75/2024
99 566,73 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Mgr. Mária Hrdá
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 243/2023
66 385,00 € Andrej Halo Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 252/2023
59 580,00 € Marián Ondrejička Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica)
N 78/2024
56 147,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Pavol Bíro a Stanislava Bírová
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica)
N 77/2024
54 032,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Jozef Kolník a Daniela Kolníková
25. Október 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 277/2023
53 908,19 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Miriam Gráčiková, Andrej Gráčik
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica)
N 81/2024
53 702,60 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Ing. Lukáš Hubinský a MUDr. Dominika Hubinská
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 242/2023
52 870,00 € Marián Schwarz Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 241/2023
52 816,05 € Dominik Obermajer v zastúpení zákon. zást. Oľgou Obermajerovou Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 240/2023
52 731,00 € Boris Korček Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 239/2023
52 731,00 € Bc. Denis Obermajer Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 238/2023
52 731,00 € Oľga Obermajerová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica)
N 85/2024
52 607,10 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Lukáš Grác a Ing. Veronika Grácová
23. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 250/2023
52 521,30 € Mgr. Ján Čontošfalský Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
12. Marec 2024
Zmluva o dielo - Rozšírenie cintorína Nemčice - chodníky
ZoD/2024
47 718,96 € HDM - HYDROMELIORÁCIE, spol. s r.o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
9. Október 2022
Zmluva o termínovanom úvere
30/005/22
45 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice