Centrálny register zmlúv

Obec Nemčice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Zmluva o prevzatí dlhu
2/2023/ZoPD
3 455,75 € Starmind Investment a.s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
26. September 2023
Dohoda o postupnom splatení dlhu
1/2023/DO
6 911,50 € BOPAL laminum s.r.o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
23. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 250/2023
52 521,30 € Mgr. Ján Čontošfalský Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 241/2023
52 816,05 € Dominik Obermajer v zastúpení zákon. zást. Oľgou Obermajerovou Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 240/2023
52 731,00 € Boris Korček Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 239/2023
52 731,00 € Bc. Denis Obermajer Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 238/2023
52 731,00 € Oľga Obermajerová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 242/2023
52 870,00 € Marián Schwarz Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 243/2023
66 385,00 € Andrej Halo Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
21. September 2023
Notárska zápisnica - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
N 252/2023
59 580,00 € Marián Ondrejička Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
18. September 2023
Zmluva č. 19/2023 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
19/2023/PKD
410,00 € Peter Bezák Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
14. September 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác „Rozšírenie IBV Nemčice – komunikácie a chodníky“
1/2023/ZoD
427 438,04 € STRABAG s.r.o. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
12. September 2023
Zmluva č. 18/2023 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
18/2023/PKD
380,00 € Lenka Starinská Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
11. September 2023
Notárska zápisnica ku kúpnej zmluve
N 234/2023
20,47 € Erika Mináriková Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
6. September 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) - Obec Nemčice, ul. Školská
9107172507
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
6. September 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)- Futbalové kabíny
9107172516
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
6. September 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)- KD
9107172518
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
6. September 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)- OcÚ
9107172522
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
6. September 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) - MŠ
9107172513
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
4. September 2023
Zmluva číslo E/7/2023-117/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Nemčice - Pohrebisko Nemčice
E/7/2023-117/2023
40,00 € Zuzana Halo Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice