Centrálny register zmlúv

Obec Nemčice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/95/2024-10/2024
20,00 € Obec Nemčice Anna Palušová
5. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/111/2024-12/2024
60,00 € Obec Nemčice Zuzana Kiková
5. Jún 2024
Zmluva č. 13/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
13/2024/PKD
250,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Ján Cabaj
29. Máj 2024
Zmluva o vykonaní hudobnej produkcie - Martina Bujnová
2/2024/ZoVHP-MB
300,00 € Martina Bujnová Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
29. Máj 2024
Zmluva o vykonaní hudobnej produkcie - Radoslav Bujna
1/2024/ZoVHP-RB
300,00 € Radoslav Bujna Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
29. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
D/k Z A2032842
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
17. Máj 2024
NZ - Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 25.4.2024
N 115/2024, NZ 15036/2024
0,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Lukáš Grác a Ing. Veronika Grácová
15. Máj 2024
Zmluva č.11/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
11/2024/PKD
410,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Bronislava Romanová
2. Máj 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 00214/2024-PKZO-K40002/24.00
00214/2024-PKZO-K40002/24.00
20 454,09 € Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, 817 15 Bratislava Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica)
N 77/2024
54 032,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Jozef Kolník a Daniela Kolníková
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica)
N 75/2024
99 566,73 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Mgr. Mária Hrdá
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica)
N 78/2024
56 147,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Pavol Bíro a Stanislava Bírová
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica)
N 81/2024
53 702,60 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Ing. Lukáš Hubinský a MUDr. Dominika Hubinská
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva (Notárska zápisnica)
N 85/2024
52 607,10 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Lukáš Grác a Ing. Veronika Grácová
12. Apríl 2024
Zmluva č. 10/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
10/2024/PKD
410,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Lucia Tomanová
8. Apríl 2024
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) - Reštaurácia Mlyn
9107201545
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
4. Apríl 2024
Príkazná zmluva č. 113/VO/01/2024/PL-KS
113/VO/01/2024/PL-KS
300,00 € Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
4. Apríl 2024
Zmluva č. 8/2024 o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Nemčiciach
8/2024/PKD
380,00 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Monika Hajrová
4. Apríl 2024
Zmluva č.8/1000213833 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000213833
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice
27. Marec 2024
Kúpna zmluva - Ing. Veronika Bisáková
KZ/2024-VB
261,78 € Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 955 01 Nemčice Ing. Veronika Bisáková